Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Miestna občianska poriadková služba v meste Lipany

Dátum: 15.02.2018
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 1100
Miestna občianska poriadková služba v meste Lipany

Do nášho mesta sa opäť po pauze vrátil úspešný projekt z minulého projektového obdobia – Miestne občianske poriadkové služby (MOPS). Projekt nadväzuje na úspešný, no zrušený program rómskych občianskych hliadok (ROH). Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK. Mesto Lipany uspelo so svojím projektom Rómske hliadky v prostredí MRK a získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 191 530,26 € na zriadenie MOPS. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Hliadky budú vo všeobecnosti akýmisi mediátormi medzi policajnými zložkami a rómskym obyvateľstvom. Členovia MOPS majú vo svojej náplni pôsobiť pri ochrane verejného poriadku, ochrane súkromného a verejného majetku, ochrane detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrane životného prostredia a pod.. Po dobu 36 mesiacov bude 8 pracovníkov v miestnej občianskej poriadkovej službe spolupracovať s mestskou políciou a budú koordinovaní mestským úradom. Podotýkame, že členovia hliadky nemajú suplovať činnosť polície, ale v niektorých prípadoch s ňou môžu spolupracovať a môžu pomáhať efektívne riešiť náročné a konfliktné situácie v rámci komunity. Príslušníci MOPS sú vybavení služobnou uniformou s označením Hliadka, na ktorej majú pripnutý preukaz člena MOPS s fotografiou. Od príslušníkov miestnej občianskej poriadkovej služby sa pri výbere vyžadovalo, aby vzbudzovali prirodzený rešpekt, a to najmä medzi rómskou komunitou a mali dobrú miestnu a osobnú znalosť danej komunity. Miestna občianska poriadková služba spadá pod priame riadenie náčelníka mestskej polície, jej členovia pracujú striedavo v rannej a popoludňajšej pracovnej zmene. Keďže z minulého obdobia má mesto pozitívne skúsenosti s občianskymi hliadkami, očakávame, že aj realizácia tohto projektu bude pre nás len prínosom.

Mária Grešová, sociálne oddelenie MsÚ

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.