Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Ochrana lesov pred požiarmi

Dátum: 16.03.2017
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 1063
Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov v roku 2017. 

Prvé výjazdy k požiarom trávnatých  porastov Prešovskí  hasiči vykonali už  7. februára tohto roka, pričom len v samotnom meste Prešov boli dňa 05.03.2017 vykonané tri výjazdy.

Aj z tohto dôvodu sa dňa 09.03.2017 uskutočnila pracovná porada na pôde Okresného riaditeľstva Hasičského  a záchranného   zboru  v Prešove so zástupcami vybraných vlastníkov, správcov  a obhospodarovateľov lesa, starostov vybraných obcí, zástupcov miest okresu Prešov a  okresu Sabinov, Policajného zboru SR a Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, zameraná k ochrane  lesov pred   požiarmi   a opatreniam pred vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov v roku 2017.

Lesné  požiare a vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov  spôsobujú  každoročne nielen veľké materiálne ale aj nezanedbateľné ekologické škody, pričom obnova požiarom zničených lesných porastov predstavuje dlhodobý proces. Z dlhodobej analýzy  požiarovosti v  lesnom  hospodárstve  vyplýva,  že najviac lesných požiarov a vypaľovanie trávnatých porastov  vzniká  v jarných a letných mesiacoch. Ohrozenosť lesných a trávnatých porastov v tomto období ovplyvňujú klimatické faktory – sucho, vietor, stav vegetácie /množstvo vyschnutej organickej hmoty/ a najmä činnosť človeka.

Z výsledkov požiarovosti za obdobie roku 2016 vyplýva, že v  Slovenskej republike bolo zaevidovaných 136 lesných požiarov (v roku 2015 bolo zaevidovaných 242 požiarov). Pri týchto požiaroch nebola rovnako ako v roku 2015 žiadna usmrtená osoba a 1 osoba bola zranená.

Podľa rozboru požiarovosti za rok 2016 v okrese Prešov, príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovali pri 63 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o 42 požiarov menej.  V 28 prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 36 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. Priame škody boli vyčíslené na 950,- €. V lesnom hospodárstve v okrese Prešov neboli zaznamenané žiadne lesné požiare!

V okrese Sabinov taktiež nebol v lesnom hospodárstve v roku 2016 zaznamenaný žiadny lesný požiar! Hasiči z hasičských staníc v Sabinove a Lipanoch, Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovali pri 46 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je v porovnaní s rovnakým obdobím v minulom roku o 69 požiarov menej. V 37  prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 61 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. Priame škody boli vyčíslené na 1 205,- €.    

Z tejto analýzy vyplýva, že v roku 2017 sa  zainteresované zložky budú aj naďalej zameriavať na dodržiavanie všeobecne záväzných platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi pri činnostiach spojených so spaľovaním horľavých látok na voľom priestranstve najmä po ťažbe dreva v lesoch.

V rámci preventívnych opatrení na rok 2017 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove  zaslalo všetkým 134  obciam a mestám v jeho pôsobnosti usmernenie k ochrane lesov pred požiarmi. Požadované informácie budú následne prostredníctvom obcí poskytované občanom s dôrazom  na ich správanie sa v lesoch a prírodnom prostredí ako aj informácie o zákaze vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov. Usmernenie na účely predchádzania vzniku požiarov  boli zaslané aj vlastníkom lesov ich  správcom a obhospodarovateľom.

Cieľom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku požiarov nie je iba represívne konanie príslušných orgánov štátnej správy, ale najmä upozorňovať a informovať občanov, že ich konanie je nebezpečné a protiprávne. Od občanov sa vyžaduje, aby sa správali tak, aby v plnej miere dodržiavali protipožiarne opatrenia a zároveň výchovne pôsobili na tých občanov, ktorí svojim počínaním  ohrozujú život zdravie, majetok  a životné prostredie nás všetkých. Upozorňujeme rodičov na zvýšenú kontrolu pohybu svojich detí v čase ich voľna, kde je nebezpečenstvo vzniku požiarov najmä pri hre detí so zápalkami, fajčení, zakladaní ohňov v prírode a úmyselnom zapálení. Pri  jarnom upratovaní v okolí rodinných domov ako aj pri jarných prácach na záhradkách a políčkach aby nezakladali oheň vypaľovaním trávnatých porastov,  bylín, kríkov a stromov.

Aktívne preventívno-výchovne pôsobenie  bude účinné len pri spolupráci všetkých občanov, ktorí do značnej miery môžu svojím konaním ovplyvniť vznik požiarov a tým aj následných škôd na  majetku a zdraví.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove,  vyzýva všetkých občanov k aktívnej spolupráci s dôrazom na predchádzanie vzniku požiarov v prírodnom prostredí pri dodržiavaní všetkých zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. (viď. príloha, leták.)             

Spracoval: npor. Ľubomír Kijovský, samostatný inšpektor oddelenia požiarnej  prevencie
Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove.

Na stiahnutie .jpg 921 kB - Google drive

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.