Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 14.07.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 388
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.


Nebytový priestor má výmeru 11,00 m² a tomu zodpovedajúci pomer na spoločných priestoroch má výmeru 6,38 m². Nebytový priestor sa nachádza na 2.poschodí budovy, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, je označená súpisným číslom 718, orientačným číslom 39, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 909/2 ako iná budova a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany. Nebytový priestor má byť prenajatý Dominikovi Haborákovi, Šarišské Dravce 277, 082 73, IČO: 47706252.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho nájmu príjem a o tento nebytový priestor nebol doteraz pri využití iných spôsobov výberu nájomcu prejavený záujem. Prenajatím nebytového priestoru Dominikovi Haborákovi, Šarišské Dravce 277, 082 73, IČO: 47706252 na účel kancelárie dôjde k zhodnoteniu majetku mesta a lepšej prístupnosti služieb, ktoré nájomca v rámci predmetu podnikania bude poskytovať aj obyvateľom mesta Lipany.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.