Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 14.07.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 355
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Nebytový priestor má výmeru 9,60 m² a tomu zodpovedajúci pomer na spoločných priestoroch má výmeru 5,60 m². Nebytový priestor sa nachádza na 1.poschodí budovy, ktorá je v meste Lipany, na Námestí sv. Martina, označená súpisným číslom 718, orientačným číslom 39, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 909/2 ako iná budova a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany. Nebytový priestor má byť prenajatý Ing. Nátálii Šašala Andrejovej – Anjelka, Dubovica 115, 082 71 Lipany, IČO: 50987534 za účelom rozšírenia prevádzky využívanej na obchodné účely v rámci činnosti, ktoré má ako predmety podnikania uvedené v Živnostenskom registri Slovenskej republiky – Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), odevná výroba, výroba bižutérie a suvenírov a služby požičovní.


Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho nájmu príjem a z tohto nebytového priestoru mesto doteraz nemalo príjem v podobe nájomného. O viacero nebytových priestorov v tejto budove pri využití iných spôsobov výberu nájomcu nebol prejavený žiaden záujem. Prenajatím nebytového priestoru Ing. Natálii Šašala Andrejovej – Anjelka, Dubovica 115, 082 71 Lipany, IČO: 50987534 na účel rozšírenia prevádzky využívanej na obchodné účely – v rámci činnosti, ktoré má ako predmety podnikania uvedené v Živnostenskom registri Slovenskej republiky – Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), odevná výroba, výroba bižutérie a suvenírov a služby požičovní, dôjde k zhodnoteniu majetku mesta a zlepšeniu priestorových podmienok pre činnosti, ktoré sú už v rámci existujúcej prevádzky poskytované aj obyvateľom mesta Lipany.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.