Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 09.08.2021
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 447
Zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja pozemku

Mesto Lipany zverejňuje zámer predaja pozemku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 32/2021/II/12 zo dňa 29.07.2021

zámer predaja pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa parcely KNC č. 1196/33 o výmere 7 m2, zastavaná plocha a nádvorie, zapísaná na LV č. 1375 vo vlastníctve Mesta Lipany v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9, odst. 2 písm. a) v spojení s § 9a ods. 8 písm. e) pre Ľubomíra Feltoviča a Ľudmilu Feltovičovú za cenu 14 Eur/m2 a za náklady vynaložené na predaj.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o pozemok malej výmery, ktorý je priľahlý k pozemku žiadateľov a pre Mesto Lipany nie je potrebný.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.