Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Dátum: 13.04.2022
Autor: Martina Čekanová
Počet videní: 506
Zverejnenie zámeru nájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Osobitný zreteľ-Packeta Slovakia s.r.o.

Zverejnenie zámeru nájmu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu časti pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Mesto Lipany je Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom evidované na liste vlastníctva č. 1375 ako vlastník nasledujúcich nehnuteľností v katastrálnom území Lipany, obci Lipany:

  1. a) pozemok parcely registra C, označený parcelným číslom 694/1 s celkovou výmerou 3807 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, z ktorého časť prenechaná do nájmu zodpovedá výmere 2,04 m², ktorý sa nachádza na Námestí sv. Martina v Lipanoch v blízkosti budovy zdravotného strediska, ktorá je označená súpisným číslom 579 a orientačným číslom 9,
  2. b) pozemok parcely registra C, označený parcelným číslom 776/4 s celkovou výmerou 265 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, z ktorého časť prenechaná do nájmu zodpovedá výmere 2,04 m², ktorý sa nachádza na Železničnej v Lipanoch v blízkosti budovy Železničnej stanice označenej súpisným číslom 772 a orientačným číslom 1,
  3. c) pozemok parcely registra C, označený parcelným číslom 1052/1 s celkovou výmerou 22 735 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, z ktorého časť prenechaná do nájmu zodpovedá výmere 2,04 m², ktorý sa nachádza na Hviezdoslavovej v Lipanoch v blízkosti budovy Základnej školy označenej súpisným číslom 422 a orientačným číslom 1.

Zámerom nájmu časti vyššie uvedených pozemkov je prenechať ich do nájmu za účelom umiestnenia Z-Boxov spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, Bratislava –mestská časť Petržalka 851 01, IČO: 48 136 99. Táto spoločnosť je evidovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 105158/B.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tieto časti pozemkov do nájmu a mať z ich nájmu príjem. Prenajatím uvedených častí pozemkov spoločnosti Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 01, IČO 48 136 999 za účelom umiestnenia Z-boxov na prenajatých pozemkoch dôjde k rozšíreniu služieb, ktoré budú k dispozícii aj obyvateľom mesta Lipany.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.