Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Dátum: 13.09.2022
Autor: Mesto Lipany
Počet videní: 433
Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného
osobitného zreteľa

Mesto Lipany zverejňuje zámer nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa ustanovenia § 9a ods.9 písm. c) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Predmetný nebytový priestor má výmeru 8,25 m² a k tomu zodpovedajúci spoločný priestor o výmere 2,54 m² v budove, ktorá sa nachádza v meste Lipany, na ulici Námestie svätého Martina, je označená súpisným číslom 831, orientačným číslom 58, postavená je na pozemku parcela registra C, parcelné číslo 108 ako druh stavby nebytová budova, popis stavby: Budova PO a podľa údajov Okresného úradu Sabinov, katastrálneho odboru je ako jej výlučný vlastník v 1/1 evidované na liste vlastníctva č. 1375 mesto Lipany. Predmetom zámeru je prenajať tento nebytový priestor spoločnosti JOB AGENCY J&H, s.r.o. so sídlom Brezovica 182, 082 74 Brezovica, IČO: 54897394.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že mesto Lipany má záujem v súlade so zásadou hospodárnosti prenajať tento nebytový priestor a mať z jeho nájmu príjem.

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.