Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Dátum: 22.11.2023
Počet videní: 583
1 min. čítania
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na XII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

28. 11. 2023 (utorok) o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.

Navrhovaný program rokovania:

I. Úvod
II. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta
III. Návrh VZN č. 9/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
IV. Nakladanie s majetkom mesta
V. Zmeny v komisiách pri MsZ
VI. Opatrenia na zlepšenie situácie v lokalite Za traťou
VII. Kontrola opatrení v oblasti zabezpečenia bezpečnosti v meste
VIII. Správa o Priemyselnom parku v Lipanoch
IX. Rôzne
X. Interpelácie poslancov
XI. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývame všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.