Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Dátum: 04.01.2024
Počet videní: 414
1 min. čítania
Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov

Mesto Lipany zverejňuje zámer zámeny pozemkov

Mesto Lipany zverejňuje zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa na základe uznesenia MsZ č. 12/2023/IV.1 zo dňa 28.11.2023.


Zámer bezodplatnej zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, § 9 ods. 2 písm. a) v spojení s § 9a, odst. 15, písm. f), a to nasledovne. Novovytvorenú parcelu KN C 1300/107 o výmere 36 m2 podľa GP 45/2023 odčlenenú od parciel KN C 1446/4 a 1300/19 na LV 1375 vo vlastníctve mesta Lipany na Mlynskej ulici. Za novovytvorenú parcelu KN C 1300/108 o výmere 42 m2 podľa GP 45/2023 odčlenenú od parcely KN C 1300/61 na LV 2058 vo vlastníctve Petra Fedáka na Mlynskej ulici.


Dôvodom hodným osobitného zreteľa je verejnoprospešný účel vysporiadania užívacieho stavu pri miestnej komunikácií a priľahlého pozemku.