Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Dátum: 16.02.2024
Počet videní: 453
2 min. čítania
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozývame Vás na XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

22. 02. 2024 (štvrtok) o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.

Navrhovaný program rokovania:

I. Úvod

II. Grantové programy mesta Lipany v správe Komunitnej nadácie Modrá Torysa  v roku 2023

III. Informácia DHZ o činnosti v roku 2023

IV. Návrh plánu opráv v mestských nájomných bytoch na rok 2024

V. Odpis nevymožiteľných pohľadávok

VI. Vyúčtovanie dotácií poskytnutých mestom v roku 2023

VII. Plán investícií v roku 2024

VIII. Nakladanie s majetkom mesta

IX. Informácia o kultúrnych a športových podujatiach v meste na rok 2024

X. Správa o hospodárení Technických služieb spol. s r. o. v roku 2023

XI. Návrh hospodárenia Technických služieb spol. s r. o. na rok 2024

XII. Návrh VZN mesta Lipany č. 13/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Lipany

XIII. Rôzne

XIV. Interpelácie poslancov

XV. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývame všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.