Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Dátum: 15.03.2024
Počet videní: 516
2 min. čítania
Pozvánka na zasadnutie MsZ

ozývame Vás na XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Pozývame Vás na XVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

21. 03. 2024 (štvrtok) o 15.30 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.

Navrhovaný program rokovania:

I. Úvod

II. Informácia o činnosti Charitného domu pokojnej staroby, Komunitného centra, Domova sociálnych služieb – Rehabilitačné stredisko Lipany za rok 2023

III. Návrh VZN mesta Lipany č. 13/2024 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území mesta Lipany

IV. Novela VZN mesta Lipany č. 14/2024 o školských obvodoch základných škôl a spádových materských školách

V. Rozdelenie dotácií z rozpočtu mesta na rok 2024

VI. Odpadové hospodárstvo mesta v roku 2023

VII. Správa o sťažnostiach a petíciách a prevodoch nehnuteľností nad 20tis. eur za rok 2023

VIII. Správa o spoločných úradovniach

IX. Správa mestskej polície o svojej činnosti a bezpečnosti v meste

X. Nakladanie s majetkom mesta

XI. Rôzne

XII. Interpelácie poslancov

XIII. Záver

Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývame všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.