Mesto Lipany panoráma
 
 • Ponuka práce
  Ponuka práce

  Ponuka práce na pozíciu: Zvárač MIG

  Miesto práce: Lipany

  Druh pracovného pomeru: živnosť, hlavný pracovný pomer

  Popis práce: Zváranie jednoduchých oceľových konštrukcií

  Nástup: ihneď Plat: dohodou

  vložené: 17.10.2017
 • Žiadosť o súčinnosť

  Žiadosť o súčinnosť Poľovníckeho združenia Žliabky, 082 71 Dubovica

  vložené: 17.10.2017
 • Odpoveď k petícii

  Petícia „proti vybudovaniu prístupovej cesty k novopostaveným garážam na Komenského ulici pred bytovým domom Komenského 9-11“ – odpoveď.

  vložené: 12.10.2017
 • Prerušenie distribúcie el. energie
  Prerušenie distribúcie el. energie

  V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:

  • časť mesta Lipany - rodinné domy ul. Hviezdoslavova párne č.d. 22 až 38, č.d. 54 v termínoch 30. október 2017 od 07:30 h do 16:30 h 31. október 2017 od 07:30 h do 16:30 h
  • Dubovická Roveň 0 Lipany, ČOM: 0000224984, EIC: 24ZVS0000053218D Dubovická Roveň 1 Lipany, ČOM: 0000224979, EIC: 24ZVS0000053200W kpt. Nálepku 1 Lipany, ČOM: 0000225089, EIC: 24ZVS00000535092 kpt. Nálepku 5 Lipany, ČOM: 0000635086, EIC: 24ZVS0000628897T kpt. Nálepku 9 Lipany, ČOM: 0000635084, EIC: 24ZVS00006288930 kpt. Nálepku 878 Lipany, ČOM: 0000628183, EIC: 24ZVS00000758354 kpt. Nálepku 999 Lipany, ČOM: 0001281394, EIC: 24ZVS00006548657 Za traťou 1 Lipany, ČOM: 0000237217, EIC: 24ZVS0000066669X v termíne 2. november 2017 od 08:00 h do 16:30 h
  • časť mesta Lipany - ul. Mlynská, ul. Za kúpaliskom, ul. Dubovická Roveň, ul. kpt. Nálepku v termíne 2. november 2017 od 08:00 h do 16:30 h

  Viac informácií o oznámeniach VSD

   

  vložené: 12.10.2017
 • Ponuka práce - TEPROFA Slovakia s.r.o.

  Prijmeme do strojárskej firmy zváračov železa a nerezu metóda MIG, TIG, znalosť výkresov potrebná, brusičov, pieskovačov a montážnikov, znalosť výkresov potrebná -  vhodných začiatočníkov zaškolíme. Ponúkame stabilné miesto a primerané pracovné podmienky.

  Miesto práce Lipany. Požadujeme pracovnú skúšku. Kontakt: teprofa@teprofa.sk, 0905478313

   

  vložené: 11.10.2017
 • Prerušenie distribúcie elektrickej energie

  V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:

  • časť mesta Lipany - ul. Kollárova párne č.d. 30 až 58 v terminoch 26. október 2017 od 07:30 h do 16:30 h  a 27. október 2017 od 07:30 h do 16:30 h 

   

  vložené: 06.10.2017
 • Prerušenie distribúcie elektrickej energie
  Prerušenie distribúcie elektrickej energie

  V nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce:

  • časť mesta Lipany - cela ul. Poľná, ul. Kollárova párne č.d. 30 až 58 v termíne 24. október 2017 od 07:30 h do 09:30 h
  • časť mesta Lipany - ul. Kollárova párne č.d. 30 až 58 v termíne 24. október 2017 od 08:00 h do 16:30 h
  • časť mesta Lipany - rodinné domy ul. Hviezdoslavova párne č.d. 22 až 38, č.d. 54 v termíne 24. október 2017 od 10:30 h do 16:30 h
  • Nám. svätého Martina 58 Lipany, ČOM: 0000603140, EIC: 24ZVS0000036339Z v termíne 25. október 2017 od 07:30 h do 16:30 h
  • časť mesta Lipany - ul. Jánošíkova párne č.d. 2 až 34, nepárne č.d. 13 až 23; Nám. sv. Martina č. 58; ul. Hviezdoslavova č. 2; cela ul. Poľná; ul. Kollárova párne č.d. 30 až 58; požiarna zbrojnica v termíne 25. október 2017 od 07:30 h do 16:30 h

  Viac informácií v oznámeniach VSD

  vložené: 05.10.2017
 • OVS - „ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

  MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

  týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva č.33/2017/III. zo dňa 10.8.2017 vyhlasuje

  Obchodnú verejnú súťaž

  „ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

  vložené: 17.10.2017
 • Zber BIODPADU

  Zber bioodpadu sa uskutoční:

  12.10.2017 (štvrtok) od 8.00 h na uliciach: Kollárova, Poľná, Janka Kráľa, Jánošíkova, Odbojárska, Rovinky, Hviezdoslavova, Ovocinárska, Kukučínova, Tajovského, Sama Chalupku.

  19.10.2017 (štvrtok) od 8.00 h.na uliciach Sládkovičova, Kuzmányho, Krivianska, Železničná, Dubovická roveň, Mlynská, Za kúpaliskom, Záhradná.

  26.10.2017 (štvrtok) od 8.00 h. na uliciach Komenského, Štúrova, Tehelná, Jarková, Moyzesova, Jána Bottu, Sabinovská, Kpt. Nálepku.

  Prosíme vás,

  - aby ste nezhromažďovali iný odpad ako biologicky rozložiteľný, pretože taký odpad odvezený nebude;

  - aby bol biologicky rozložiteľný odpad pripravený na odvoz podľa termínu, odpad vyložený po termíne z technických príčin odvezený nebude;

  - aby v odpade nebol iný odpad, t.j. drôty, kamene, stavebný odpad a iné, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia;

  - aby ste si priestor pred domom po zbere odpadu upratali.

  V prípade nepriaznivého počasia v daný deň bude odpad zbieraný v náhradnom termíne. Viac informácií na telefónnom čísle 0915 920 085 – Milan Slaminka.

   

  Milan Slaminka, referát správy mestského majetku MsÚ Lipany

  vložené: 02.10.2017
 • Ponuka práce - MATEC Slovakia

  Ponuka zamestnania spoločnosti Matec Slovakia na pozíciu

  informatik vo výrobnej firme

   

  Viac informácii v dokumente->

  vložené: 27.09.2017
 • Výberové konanie

  Pozícia: Koordinátor aktivačných prác a správca hygienického centra

  Počet obsadzovaných miest: 1, Miesto výkonu práce:  Lipany, lokalita Za traťou, 082 71

  Stručná charakteristika najnáročnejších činností: Koordinovanie aktivačných prác, evidencia dochádzky, správa hygienického centra, úzka spolupráca s referátom MOS /menšie obecné služby/, terénnymi pracovníkmi, mestskou políciou a miestnou občianskou hliadkou a inštitútom osobitného príjemcu.

  Predpokladaný dátum nástupu do PP:  01.01.2018 

  Viac informácii v dokumente na stiahnutie

   

  vložené: 27.09.2017
 • Oznam

  Mesto Lipany týmto oznamuje širokej verejnosti, že od 2.10.2017 (pondelok) bude sfunkčnené rádiologické pracovisko (röntgen), otvorená nová neurologická a nová interná ambulancia v Poliklinike v Lipanoch.

  vložené: 27.09.2017
 • Ponuka práce - MATEC Slovakia

  Ponuka zamestnania spoločnosti Matec Slovakia na pozíciu

  INŠPEKTOR KVALITY

  Informácie o pracovnom mieste ->

  vložené: 21.09.2017
 • Ponuka práce - MATEC Slovakia

  Ponuka zamestnania spoločnosti Matec Slovakia na pozíciu

  MONTÁŽNIK

  Informácie o pracovnom mieste ->


  vložené: 23.08.2017
 • Ponuka práce - MATEC Slovakia

  Ponuka zamestnania spoločnosti Matec Slovakia na pozíciu

  SKLADNÍK

  Informácie o pracovnom mieste ->  vložené: 23.08.2017
 • Voľby do orgánov samosprávnych krajov

  Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú

  v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

  Viac informácii v sekcii VOĽBY A REFERENDÁ

   

  vložené: 10.07.2017
» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

VĎAKA VÁM DARCOVIA ...
VĎAKA VÁM DARCOVIA KRVI

19. septembra 2017 tretí krát tohto roku prišla do nášho mesta výjazdová transfúzna stanica. Naši vzácni darcovia krvi  sa ... čítaj ďalej »

Spevácky zbor Bílovec
Spevácky zbor Bílovec

Myšlienkou Vlasty Buriana, že hudba  je maľbou,  na ktorú sa človek pozerá ušami, sa v posledný septembrový deň začal v ... čítaj ďalej »

Biela pastelka
Biela pastelka

V piatok 22. septembra sa konala celonárodná verejná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým pod názvom Biela pastelka. Aj tento ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 18.00°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 91%
tlak: 1015kPa

Aktuality a oznamy
Šach - Október
Šach - Október

vložené: 10.10.2017
Futbal - Október
Futbal - Október

vložené: 10.10.2017
Rodina bez cigariet
Rodina bez cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2017/2018 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet 6. ročník.

Propozície a kategórie .docx (15kb)

vložené: 19.09.2017
Naj balkón, naj záhrada
Naj balkón, naj záhrada

vložené: 11.04.2017