Mesto Lipany panoráma
 
 • Výluka vlakov

  Dňa 20. marca 2018

  budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8.00 h do 14.00 h  medzi železničnými stanicami

  Veľký Šariš – Sabinov

  vložené: 15.03.2018
  Výluka vlakov
 • Výluka vlakov

  Dňa 19. marca 2018

  budú ŽSR konať výlukové práce, ktoré budú mať za následok vylúčenie osobnej železničnej dopravy v čase od 8.00 h do 16.00 h  medzi železničnými stanicami

  Veľký Šariš – Sabinov

  vložené: 15.03.2018
  Výluka vlakov
 • Pozvánka na zasadnutie MsZ

  Pozývame Vás na XL. zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční:

  22. 03. 2018 (štvrtok) o 15.00 hodine v zasadacej miestnosti MsÚ v Lipanoch.

  Navrhovaný program rokovania:

  1. Úvod
  2. Informácia OO PZ SR o bezpečnostnej situácii v meste a obvode
  3. Informácia MsP o svojej činnosti v roku 2017
  4. Správa o hospodárení TS, s.r.o. v roku 2017
  5. Úprava rozpočtu mesta
  6. Informácia o spoločných úradovniach
  7. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri Materskej škole, Kpt. Nálepku 19, Lipany
  8. Nakladanie s majetkom mesta
  9. Odpadové hospodárstvo mesta
  10. Stav bytového fondu a bytová politika mesta
  11. Informácia o sťažnostiach a petíciách
  12. Rôzne
  13. Záver

  Na zasadanie mestského zastupiteľstva zároveň pozývam všetkých spoluobčanov. Rokovanie zastupiteľstva je verejné.

  vložené: 14.03.2018
 • OVS - Pozemky Krivianska ulica Lipany

  MESTO  Lipany na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Lipanoch zo dňa 22.2.2018 podľa § 9a ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 281 a nasl. Zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

  vyhlasuje  Obchodnú verejnú súťaž

  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy  o prevode vlastníctva majetku mesta a to pozemku na p.č. KN E 1598/2- trvalé trávne porasty o výmere 692 m2 a p.č. KN E 1596/2 – trvalé trávne porasty o výmere 857 m2, vedený na LV 3829 (aj jednotlivo) na Krivianskej ulici na priemyselnú výstavbu.

  Viac informácií

  vložené: 23.02.2018

Pozvánky a podujatia

23.3. 1. ROČNÍK METLOBALU RODIČOV, ŽIAKOV, UČITEĽOV
23.3. 1. ROČNÍK METLOBALU RODIČOV, ŽIAKOV, UČITEĽOV

Máš rád niečo nové? Áno? Tak táto akcia je stvorená pre teba a tvojich priateľov. Metlobal je založený na fiktívnej hre rovnakého mena vymysleného autorkou J.K. Rowlingovou, ktorý sa po prvý krát objavil v knižnej sérií o Harrym Potterovi. Príjemné popoludnie plné zábavy a niečoho nepoznaného. Informácie a prihlášky do 20.3.2018 na email: zshviezdoslavova1@gmail.com, 051 45 72 102.

25.3. ŠACHOVÝ TURNAJ
25.3. ŠACHOVÝ TURNAJ

GENS UNA SUMUS! 

Gymnázium Lipany a šachový klub srdečne pozývajú na šachový turnaj pracovníkov v školstve  v kategóriách do 1500 ELO, 1501 – 1800 ELO  a nad 1800 ELO. Hrať sa bude 7 kôl švajčiarskym spôsobom. Ceny, diplomy, poháre pre najlepších už máme pripravené. Bližšie informácie a prihlášky do 22.3.2018 PaedDr. Jozef Sobota 0917 887 778.


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Venované ženám
Venované ženám

Zastavme sa dnes na chvíľu vo víre všedností a neodkladných povinností a chyťme do dlaní ruku ženy. Láskajme ju tak, ako ... čítaj ďalej »

MS SČK bilancoval
MS SČK bilancoval

Dňa 23. februára sa konalo výročné zhromaždenie MS SČK v Lipanoch. Úvod rokovania spestrili žiaci ZŠ Hviezdoslavova s pásmom recitácií, piesní, ... čítaj ďalej »

Stretnutie s hudbou
Stretnutie s hudbou

Mestská galéria v Lipanoch privítala dňa 17.2.2018 milovníkov kvalitnej hudby a príjemnej nálady. Opäť po roku sa tu konalo  stretnutie amatérskych ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Sneženie
Teplota: -9.60°C
vietor: 0km/h, vlhkosť: 72%
tlak: 1003kPa

Aktuality a oznamy
Výstava
Výstava

vložené: 13.03.2018
Výstava v čajovni
Výstava v čajovni

vložené: 06.03.2018
Naj balkón, naj záhradka
Naj balkón, naj záhradka

vložené: 28.02.2018
Šach - MAREC
Šach - MAREC

vložené: 28.02.2018
Futbal - MAREC
Futbal - MAREC

vložené: 28.02.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018