Oficiálna stránka mesta Lipany

Mesto Lipany

  Aktuálne


  Výkup papiera

  Hosťovanie Brazilskeho zboru - 28.9. o 14.30 v galerii

  Pohybova priprava pre deti 4-6 rocnika Kom 113 na tel 0905501205

  Výstava fotografii v galerii - DOTYKY ZIVOTA od 11.8 do 30.9.
Archív správ

  Odkaz na stránku 700eho výročia mesta

  Podujatia:


  Kam za kultúrou a športom

  1. - 30. 9. - DOTYKY ŽIVOTA
  1. 9. - UKÁŽKY ZÁCHRANY TOPIACEHO SA V DRAVEJ VODE
  1. 9. - VÝZNAMNÉ VRCHOLY SLOVENSKA
  4. 9. - ZAČÍNAME NOVÝ ŠKOLSKY ROK
  5. - 6. - 7. 9. - DNI MESTA LIPANY A 15 ROKOV DOMU POKOJNEJ STAROBY
  11. 9. - VÝJAZDOVÝ ODBER KRVI
  12. 9. - DNI NEZÁBUDIEK 2014
  15. 9. - STRETNUTIE 4 OKRESOV NA MINČOLE
  15. 9. - PODMINČOLSKÉ ZASTAVENIE PRI KRÍŽI
  16. - 24. 9. - MEDŽUGORIE
  22. 9. - ĽUTINSKÁ BAZILIKA A DREVENÉ KOSTOLÍKY
  22. - 26. 9. - MÁŠ RÁD OVOCIE A ZELENINU?
  27. 9. - MICHALSKÝ VOLEJBAL
  27. - 28. 9. - HREBEŇOM ČERGOVA V JESENI
  28. 9. - HOSŤOVANIE BRAZÍLSKEHO ZBORU CANTILENA  podrobnejšie I podujatia v regióne

Vitajte v meste Lipany

  Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany. V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotoryšského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312. V tomto období patrili k panstvu Kamenica. V 15. storočí malo mesto zemiansky charakter. Miestni obyvatelia sa venovali najmä poľnohospodárstvu a remeslám. Neskôr získali Lipany kráľovské privilégiá na organizovanie jarmokov. V 16. storočí sa vďaka výhodnej obchodnej polohe začlenilo medzi najvýznamnejšie šarišské mestá. Koniec 19. storočia je poznačený veľkým požiarom a vysťahovaleckou vlnou, čo spôsobilo pokles obyvateľstva. V rokoch 1909 až 1924 boli Lipany okresným mestom. V súčasnosti tu funguje niekoľko priemyselných a obchodných podnikov. Vďaka okoliu, ktoré je bohaté na kultúrne a prírodné krásy, rastie i význam mesta ako centra oddychu a cestovného ruchu. K sakrálnym dominantám v Lipanoch zaraďujeme gotický rímskokatolícky Kostol sv. Martina. Bol postavený v 13. storočí. Oltár pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Najstaršou súčasťou bohato zdobeného interiéru je drevorezba Panny Márie a Ježiša Krista, ktorá pochádza zo 14. storočia. V meste boli postavené i dve kaplnky.