Mesto Lipany panoráma
 
 • Ponuka brigády

  Strojárenská spoločnosť TEAM INDUSTRIES s.r.o. prevádzka Lipany príjme brigádnika na pomocné práce vo výrobe – študenta – práca cez víkendy/piatky/vieme sa prispôsobiť jeho rozvrhu a možnostiam, kedy by mohol pracovať. Mzda od 3,6 eur/hod. brutto. Viac info na tel č. 0918 423 991

  vložené: 15.11.2018
 • Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku mesta Lipany

  Mesto Lipany, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany v zmysle § 9a ods. 8 písm. d) zákona SNR
  č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s § 4 Zásad nakladania
  s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta Lipany zverejňuje zámer priameho predaja svojho
  majetku.
  Predmetom zámeru priameho predaja je:
  1. motorové vozidlo: Renault Kangoo, KC0CBF, farba červená, rok výroby 1998
  2. motorové vozidlo: Piagio Maxxi, farba červená, rok výroby 2011
  3. Autobus Karosa, typ LC 735/.00/, rok výroby 1991

  vložené: 13.11.2018
 • Výsledky hlasovania v meste Lipany - Komunálne voľby 2018

  Výsledky hlasovania v komunálnyach voľbách 2018 sú zverejnené v sekcii SAMOSPRÁVA/VOĽBY A REFERENDÁ

  vložené: 11.11.2018
  Výsledky hlasovania v meste Lipany - Komunálne voľby 2018
 • Oslovný list - Vianočné trhy 2018

  Vážení priatelia – predajcovia,

         vianočné trhy na Slovensku  patria k tradičným a vyhľadávaným podujatiam roka. Zasnežené mestečká, rozsvietené námestia, stánky plné dobrôt, milých darčekov i remeselných výrobkov lákajú návštevníkov vyjsť do podvečerných ulíc. Priateľské stretnutia, či bohatý kultúrny program budú zárukou spríjemnenia predvianočného času. Aj vďaka Vám sú tieto dni bohaté a zaujímavé.

         Prijmite naše pozvanie a vstúpte do 16. ročníka vianočných trhov mesta Lipany predajom svojich výrobkov. V rámci podujatia vzniká príležitosť prezentácie pre predajcov, ľudových remeselníkov i miestne školy, ktoré môžu ponúknuť predaj ľudovo-remeselných výrobkov, drobných darčekových predmetov i ďalšie služby. Dovoľujeme si Vás pozvať na 16. ročník podujatia

  VIANOČNÉ TRHY MESTA LIPANY

  v  termíne 18. – 19. december 2018 (utorok - streda) v čase od 8.00 – 18.00 h.

  vložené: 06.11.2018
 • OVS - bytový dom B4

  MESTO LIPANY, so sídlom Krivianska 1, 082 71 Lipany

  zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom vyhlasuje, v súlade so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v zmysle § 281 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 49/2018/IV/1. zo dňa 11.10.2018

  obchodnú verejnú súťaž

  o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na predaj nehnuteľnosti – pozemku v k. ú. Lipany.

  Predmetom obchodnej verejnej súťaže je prevod nehnuteľnosti – časti pozemku, ktorý bude geometrickým plánom odčlenený od oboch nižšie uvedených nehnuteľností v predpokladanej výmere do 600m², ktorý sa bude nachádzať pod bytovým domom B4 podľa podkladov z územného rozhodnutia:

  • Časť pozemku parcely registra „C“ č. 1240/34, vo výmere 8543 m2, druh pozemku ostatné plochy, zapísaného na LV č. 1375, okres: Sabinov, obec: LIPANY, kat. územie: Lipany,
  • Časť pozemku parcely registra „C“ č. 1240/35, vo výmere 891 m2, druh pozemku orná pôda, zapísaného na LV č. 613, okres: Sabinov, obec: LIPANY, kat. územie: Lipany.

  Dokumenty .zip 64kB

  vložené: 05.11.2018
 • Vykurovacie obdobie - usmernenie

  Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Prešove, si Vás   dovoľuje  touto  cestou  osloviť  a  požiadať  o  spoluprácu pri zabezpečení  protipožiarnych opatrení  počas vykurovacieho obdobia.

  USMERNENIE .doc 303 kB

  vložené: 24.10.2018
  Vykurovacie obdobie - usmernenie

Pozvánky a podujatia

17. 11. O POHÁR PREDSEDU TJ – 11. ROČNÍK
17. 11. O POHÁR PREDSEDU TJ – 11. ROČNÍK

TJ Mladosť pozýva na 11. ročník volejbalového turnaja neregistrovaných hráčov o pohár predsedu TJ. Prineste si so sebou rýchlosť, silu a energiu.

Info a prihlášky: Gabriela Mochňáková, 0908 090 187.

18. 11. O POHÁR 17. NOVEMBRA – ŠACHOVÝ TURNAJ
18. 11. O POHÁR 17. NOVEMBRA – ŠACHOVÝ TURNAJ

Šachový turnaj, v ktorom každý súťažiaci ukáže svoju šikovnosť a zdatnosť. Vyhrať však môže len ten najlepší! Tak kto nakoniec vystúpi na stupienok víťaza? Info: Jozef Sobota, 0917 887 778.

19. 11. ADVENTNÉ VENCE, IKEBANY A ARANŽMÁ
19. 11. ADVENTNÉ VENCE, IKEBANY A ARANŽMÁ

Blížia sa Vianoce a s nimi spojený advent. Peknou tradíciou je zapaľovať sviečky každú nedeľu na adventnom venci. Môžete si ich kúpiť, ale čo tak ich vyskúšať vyrobiť? Inšpirujte sa a zavítajte k nám na tvorivé dielne so seniormi mesta. Vstup voľný. Mestská galéria

1.10-20.11. RODINA BEZ CIGARIET
1.10-20.11. RODINA BEZ CIGARIET

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: - zdravý životný štýl - ako chcem tráviť voľný čas - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť s veľkým množstvom výherných cien – chytré telefóny, kalkulačky, USB disky, trička s potlačou vlastnej práce, farbičky.

1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 20 miest!

2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž, zameraná na propagáciu projektu, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa viacej ako 60 miest. 

Informácia .pdf 205kB

21. 11. VYHODNOTENIE NAJ BALKÓN, NAJ ZÁHRADKA
21. 11. VYHODNOTENIE NAJ BALKÓN, NAJ ZÁHRADKA

Záhrady a balkóny plné kvetov mali a stále majú zvláštne čaro. Presvedčili sme sa o tom aj my pri fotení a výbere tých naj. Teraz je čas na vyhodnotenie 20. ročníka mestskej súťaže o najkrajší balkón a záhradku.

Mestská galéria.

21. 11. ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI
21. 11. ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

Národná transfúzna stanica a Gymnázium Lipany pozývajú všetkých dobrovoľných darcov krvi, nielen študentov a zamestnancov gymnázia, darovať vzácnu tekutinu. Odber krvi sa bude realizovať v klubovni miestneho gymnázia.

23. 11. BESEDA SO SPISOVATEĽOM JOZEFOM BANÁŠOM
23. 11. BESEDA SO SPISOVATEĽOM JOZEFOM BANÁŠOM

Slovenský prozaik, dramatik, diplomat a politik zavíta opäť k nám. Beseda, v ktorej vám prezradí viac o svojej tvorbe, živote a zodpovie na všetky otázky. Vstup voľný. Srdečne pozývame do Mestskej galérie Lipany o 14.30h.


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Hráči SbK Lipany ...
Hráči SbK Lipany získali 5 medailí v Debrecíne

Začiatkom novembra sa veľká výprava našich crossmintonových hráčov zúčastnila medzinárodného turnaja v maďarskom Debrecíne. Na prázdno neobišli a domov si odniesli ... čítaj ďalej »

Okamihy života v ...
Okamihy života v rieke času

Čas otvára brány tomu, kto vie čakať. Čas  je dimenzia vystihujúca plynutie,  trvanie všetkého bytia a diania, ktoré ... čítaj ďalej »

Vôňa byliniek sa ...
Vôňa byliniek sa šírila okolo nás

Jeseň k nám zavítala v plnom prúde a tak sme  bohaté farby i  vône využili  na usporiadanie obľúbenej výstavy Čaro a moc liečivých ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Prevažne zamračené
Teplota: 3.60°C
vietor: 2km/h, vlhkosť: 95%
tlak: 1033kPa

Aktuality a oznamy
Beseda s Jozefom Banášom
Beseda s Jozefom Banášom

vložené: 06.11.2018
Šach - November
Šach - November

vložené: 02.11.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 01.10.2018
Výstava - NAJ METLA
Výstava - NAJ METLA

vložené: 01.10.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018