• Oznam o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

  Mesto Lipanyv súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 281 až 288 zákona 513/1991 Zb. obchodný zákonník /ďalej len zákon/ vyhlasuje na základe uznesenia č.10/2015 zo dňa  27.08.2015 obchodnú verejnú súťaž na predaj nehnuteľného majetku mesta – pozemok registrovaný v k.ú.Lipany, LV č.1375, parcela KNC č.560/39 - zastavané plochy a nádvoria,  o výmere 26 m2, vo vlastníctve mesta Lipany, v podiele 1/1.

  Viac informácii...

  vložené: 28.08.2015
 • Výluka vlakov 3.-4.9.2015
  Výluka vlakov 3.-4.9.2015

  ŽSR oznamuje, že

  3.9. až 4.9.2015 od 8.10 hod. do 13.00 hod.

  sa budú konať výlukové práce na trati

  LIPANY - SABINOV


  vložené: 27.08.2015
 • Na pripomienkovanie

  Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania podľa § 36 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

  Navrhovateľom: Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava v zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice, bolo dňa 07.08.2015  na stavebnom úrade začaté  územné konanie o umiestnení líniovej stavby „MTS Lipany KBV“, na pozemkoch parc.č. KN-C 455/1, 455/11, 1468/13, 1468/12, 1468/11, 1468/8, 1468/7, 1468/6, 1240/4, 1240/2, 1240/31, 1240/23, 1240/34, katastrálne územie Lipany, o kultúre záhrady, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy, ktoré sú vo vlastníctve PSK Prešov a Mesta Lipany. 

  vložené: 25.08.2015
 • Mestské kúpalisko v Lipanoch

  Otváracie hodiny mestského kúpaliska: 

  Pondelok - Nedeĺa: 10.00 - 18.00 hod. 


  Deti a dôchodcovia: 0,50€, dospelí: 1€

  vložené: 03.08.2015
 • Vitajte na nových stránkach mesta Lipany
  Vitajte na nových stránkach mesta Lipany

  Vitajte na oficiálnom webe mesta Lipany. Je nový, moderný a obsahuje viac informácii nielen pre obyvateľov mesta. Súčasťou spustenia stránok je aj nová Facebook stránka mesta, kde budeme zverejňovať viac informácii.

  Veríme, že sa Vám so stránkami bude jednoduchšie pracovať.

  webmaster(at)lipany.sk

  vložené: 30.07.2015
 • Mestská knižnica je už otvorená

  O Z N A M 

  Mestska Knižnica v Lipanoch je
  od 01. 08. 2015 
  znova otvorená.


  vložené: 24.06.2015

Pozvánky a podujatia

4.-6.9.2015 - Dni mesta Lipany
4.-6.9.2015 - Dni mesta Lipany

Srdečne Vás pozývame na DNI MESTA LIPANY, ktoré sa uskutočnia od piatku do nedele, 4. - 6.9.2015.

Čakajú na Vás športové a kultúrne podujatia, slávnostná sv. omša, deň otvorených dverí v Pastoračnom dome, remeselný jarmok...

 Na pódiu v centre mesta vystúpia ADAM ĎURICA a KANDRÁČOVCI.


1.8.-6.9.2015 - Florentínska mozaika a Melódia jari
1.8.-6.9.2015 - Florentínska mozaika a Melódia jari

Výstava obrazov z umeleckých dielní autorov výstavy:

Nattela Ovsiienko a Volodymyr Larionov

AUTORSKÁ FLORENTÍNSKA MOZAIKA & MELÓDIA JARI

1.8. – 6.9.  pondelok – piatok od 8.00 – 15.00 h – mestská galéria

Srdečne pozývame na  vernisáž výstavy a osobné stretnutie s autormi 2.9. (streda) o 16.30 h.


12.9.2015 - Ukončenie cyklistickej sezóny
12.9.2015 - Ukončenie cyklistickej sezóny

Mesto Lipany, Komunitná nadácia Modrá Torysa a Cyklošport Lipany Vás pozývajú na Ukončenie cyklistickej sezóny cyklotúrou Lipany - Brutovce - Oľšavica - Tichý Potok - Lipany (63 km)

Prihlásiť sa môžete na tel číslach:

0905 459 795, 051 4572 384 

alebo e-mailom: cyklosportlipany@gmail.com


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Medzinárodný hudobný tábor ...
Medzinárodný hudobný tábor 2015

Medzinárodný hudobný tábor 2015 ,,Vzájomnosti“ – Reciprocities  Erasmus + V júli tohto roku sa žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy ... čítaj ďalej »

Oslavy dňa Montana ...
Oslavy dňa Montana Svätý duch 2015

FS šarišská Lipa v dňoch 29. mája – 4. júna 2015 sa zúčastnil medzinárodného folklórneho festivalu MONTANA 2015. 6 nezabudnuteľných ... čítaj ďalej »

Záverečné aktivity projektu
Záverečné aktivity projektu

V rámci projektu Vzdelanie v našich rukách sa v júni na Gymnáziu Lipany realizovali dve záverečné aktivity. 10. júna 2015 sa konala ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Aktuality a oznamy
Súťaž - NAJ METLA
Súťaž - NAJ METLA

vložené: 04.08.2015
Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 33.90°C
vietor: 3km/h, vlhkosť: 37%
tlak: 1019kPa