Mesto Lipany panoráma
 
 • OVS - „ Predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ul.“

  MESTO  Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

  zastúpené primátorom Ing. Vladimírom Jánošíkom týmto v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa  § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva zo dňa 11.10.2018 vyhlasuje

  Obchodnú verejnú súťaž

  na predaj garáže s podielom na pozemku na Komenského ulici

  Viac informácii v dokumente na stiahnutie alebo na úradnej tabuli

  vložené: 12.10.2018
 • Pozvánka na zasadnutie MsZ

  Pozývame Vás na L. záverečné slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva pri príležitosti ukončenia volebného obdobia 2014 - 2018, ktoré sa uskutoční:

  18. 10. 2018 (štvrtok) o 16.00 hodine

  v galérii MsÚ v Lipanoch.

  Navrhovaný program:

  1. Úvod

  2. Udelenie Ďakovných listov

  3. Udelenie Ceny primátora mesta

  4. Udelenie Ceny mesta Lipany

  5. Poďakovanie poslancom za činnosť vo volebnom období 2014 – 2018

  6. Záver

   

  vložené: 12.10.2018
 • Ponuka práce - TEAM INDUSTRIES

  Strojárenská spoločnosť TEAM INDUSTRIES s.r.o. prevádzka Lipany aktuálne hľadá človeka na pozíciu

  Inžinier kvality.

  V prípade záujmu získate viac informácii na stránkach Profesie: 

  https://www.profesia.sk/praca/team-industries/O1973652

  vložené: 09.10.2018
 • Žiadosti o dotácie na rok 2019

  Mesto Lipany zverejnňuje žiadosto o dotácie na rok 2019

  Formulár s prílohami nájdete na úradnej tabuli

   

  vložené: 08.10.2018
 • Komunálne voľby 2018

  Zoznamy kandidátov 

  v meste Lipany

  pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018

  Zoznamy kandidátov v sekcii Voľby a referendá

  vložené: 20.09.2018
  Komunálne voľby 2018
 • Oznámenie - Voľby 2018

  U r č e n i e

  volebných okrskov a volebných miestností v meste Lipany

  pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných 10. novembra 2018

  Zoznam ulíc a volebných okrskov

  vložené: 17.09.2018
  Oznámenie - Voľby 2018
 • UPOZORNENIE

   

  vložené: 10.09.2018
  UPOZORNENIE
 • OZNAM - Komunálne voľby

  Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

  OZNÁMENIE
  o počte obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb
  do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018


  Mesto Lipany podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
  oznamuje,
  že  ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.novembra 2018 je evidovaných 4979 voličov.

  Viac informácií o voľbách

  vložené: 13.08.2018
  OZNAM - Komunálne voľby
 • OZNAM - Komunálne voľby

  Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany

  OZNÁMENIE
  o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
  pre voľby do orgánov samosprávy obcí
  10. novembra 2018

  Mestské   zastupiteľstvo   v Lipanoch
  podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  uznesením č. 45/2018 zo dňa 21.6.2018 určilo,
  že Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch bude mať celkom 11 poslancov,
  ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celé mesto.

  Viac informácií o voľbách

  vložené: 13.08.2018
  OZNAM - Komunálne voľby

Pozvánky a podujatia

17. 10. JESEŇ ŽIVOTA – OKTÓBROVÝ POZDRAV SENIOROM
17. 10. JESEŇ ŽIVOTA – OKTÓBROVÝ POZDRAV SENIOROM

Strieborné nitky babieho leta splietajú lúče skúpeho slnka. Nech krása jesene naplní i vaše srdcia a hlavne teraz, keď nám mesiac október pripomína skutočnosť, že je Mesiacom úcty k starším. 

Aj tento rok si uctíme našich skôr narodených sviatočným programom,  v ktorom sa predstavia žiaci Gymnázia v Lipanoch. Mestská galéria. Vstup voľný

19. 10. NIKOLA ŠUHAJ
19. 10. NIKOLA ŠUHAJ

Na konci sveta, v dedinke učupenej v lone štítov, narodil sa zbojník, ktorý bohatým bral a chudobným dával, až kým ho zrada nepripravila o lásku aj o život.

Spoločný výlet seniorov mesta do DJZ Prešov. Odchod autobusom od Kostola sv. Martina o  8.00 h. Vstupné: 7 €. Je potrebné nahlásiť sa v Senior klube, ZO JDS alebo na MsÚ, oddelenie kultúry a športu. t.č. 778 11 77.

23. 10. FRAGILE
23. 10. FRAGILE

Je to  slovenská vokálna skupina, ktorá interpretuje známe rock/pop/jazzové hity bez použitia hudobných nástrojov. Svojou kreativitou a hravosťou im dávajú novú tvár. Predstavenia sú plné hudby, skvelého humoru, vďaka ktorým vás čaká neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy.

Vstupné 12 €, v deň koncertu 13 €. Mestská galéria Lipany.

Predpredaj vstupeniek odd. kultúry a športu, t.č. 488 11 77.

1.10-20.11. RODINA BEZ CIGARIET
1.10-20.11. RODINA BEZ CIGARIET

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje aj pre školský rok 2018/2019 ročník výtvarnej ďalší súťaže: Rodina bez cigariet 7. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy: - zdravý životný štýl - ako chcem tráviť voľný čas - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam V tomto ročníku, sú 2 kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska, opäť s veľkým množstvom výherných cien – chytré telefóny, kalkulačky, USB disky, trička s potlačou vlastnej práce, farbičky.

1. celoslovenská umelecká kategória: je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazoch rozhoduje odborná porota. Celkovo sa ohodnotí prvých 20 miest!

2. celoslovenská internetová kategória: je celoslovenská internetová súťaž, zameraná na propagáciu projektu, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní.

Hlasovanie bude prebiehať na webovej stránke www.rodinabezcigariet.sk . Ohodnotí sa viacej ako 60 miest. 

Informácia .pdf 205kB


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Nový školský rok ...
Nový školský rok sa začal aj v našej knižnici.

Piatok 21. septembra patril piatakom zo ZŠ Komenského 113. Žiaci si postupne v troch skupinách prezreli priestory knižnice a vysvetlili sme ... čítaj ďalej »

Venovali sme sa ...
Venovali sme sa turistike

Čítala som peknú myšlienku ohľadom staroby: neberme zrelý vek tak vážne -  šach ešte neznamená mat... . V duchu tejto ... čítaj ďalej »

6. Crossminton Lipany ...
6. Crossminton Lipany Open 2018

V polovici septembra sa v našom meste konal šiesti ročník medzinárodného crossmintonového turnaja za účasti hráčov z Poľska, Maďarska, Ukrajiny, Litvy a Slovenska. ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Jasno
Teplota: 16.90°C
vietor: 0km/h, vlhkosť: 48%
tlak: 1026kPa

Aktuality a oznamy
Futbal - Október
Futbal - Október

vložené: 01.10.2018
Koncert v galérii
Koncert v galérii

vložené: 01.10.2018
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 01.10.2018
Výstava - NAJ METLA
Výstava - NAJ METLA

vložené: 01.10.2018
Naj balkón, naj záhradka
Naj balkón, naj záhradka

vložené: 28.02.2018
Kalendárium 2018

vložené: 23.01.2018