Oficiálna stránka mesta Lipany

Mesto Lipany

  Aktuálne


  Výluka vlakov na trati Lipany-Sabinov 28.a 27. 10.2014

  Den zdravej vyzivy 24.10 v SOS

  Prerušenie distribúcie elektriny

  Východoslovenská distribučná, a.s., týmto oznamuje, že pre odberné miesto:

  časť mesta Lipany - ul. Záhradná, ul. Komenského, ul. Sládkovičova, ul. Štúrova, časť ul. Kollárova - párne č.d. 2 až 28, Kollárova 1 Lipany ČOM: 0000225170, EIC: 24ZVS00000537230,
  Komenského 1 Lipany ČOM: 0000224953, EIC: 24ZVS0000053134J,
  Komenského 14 Lipany ČOM: 0000336108, EIC: 24ZVS00000129752,
  Štúrova 1 Liany ČOM: 0000225175, EIC: 24ZVS0000053745R,
  Štúrova 30 Lipany ČOM: 0000228488, EIC: 24ZVS0000061582X
  bude v termíne 7. november 2014 od 7.40 h do 16.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

  Prerušenie distribúcie elektriny

  Východoslovenská distribučná, a.s., týmto oznamuje, že pre odberné miesto:

  časť mesta Lipany - ul. Záhradná, ul. Komenského, ul. Sládkovičova, ul. Štúrova, časť ul. Kollárova - párne č.d. 2 až 28, Kollárova 1 ČOM: 0000225170, EIC: 24ZVS00000537230,
  Komenského 1 ČOM: 0000224953, EIC: 24ZVS0000053134J,
  Komenského 14 ČOM: 0000336108, EIC: 24ZVS00000129752,
  Štúrova 1 ČOM: 0000225175, EIC: 24ZVS0000053745R,
  Štúrova 30 ČOM: 0000228488, EIC: 24ZVS0000061582X,
  bude v termíne 31. október 2014 od 8.00 h do 17.00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

  od 6.10 UMENIE V OBRAZOCH Marian Gagnia - výstava v galérii

  od 10.10. Krehka krasa z hliny- zasadačka MsU
Archív správ


  Podujatia:

  Kam za kultúrou a športom
  29.9. - 1.10. pondelok - streda
  - ČARO A MOC LIEČIVÝCH BYLÍN
  30.9. utorok o 9.30 h
  - VYCHÁDZKA DO PRÍRODY
  3.10. piatok
  - JABĹČKO, JABĹČKO VOŇAVÉ A SLADKÉ
  4.-5.10. sobota - nedeľa
  - PIENINY 2014
  6.10. - 30.10. pondelok
  - piatok od 8.00 hod. - 15.00 hod.
  - UMENIE V OBRAZOCH
  10.10. piatok o 9.30 hod.
  - AJ STAROBA MÁ SVOJE KÚZLO
  10.10. piatok o 16.30 hod.
  - KREHKÁ KRÁSA HLINY
  12.10. nedeľa o 15.00 hod.
  - STAROBOU SA ŽIVOT NEKONČÍ
  12.10. nedeľa o 9.00 hod.
  - JESENNÝ PRECHOD DEMJANKOU
  14.10. utorok
  - DEŇ ÚCTY K STARŠÍM SPOJENÝ S DŇOM VÝŽIVY
  15.10. streda o 9.30 hod.
  - KYTIČKA POTEŠÍ
  20.10. pondelok o 14.00 hod.
  - JESEŇ ŽIVOTA
  21.10. utorok o 9.30 hod.
  - TURNAJ FLORBALOVEJ PRÍPRAVKY
  25.10. sobota o 7.00 hod.
  - VYSOKÉ TATRY - SYMBOLICKÝ CINTORÍN
  27.- 31.10. pondelok - piatok o 9.30
  - ŠARKANIÁDA
  27.10. pondelok o 14.00 hod.
  - RIEŠIME KRÍŽOVKY, HLAVOLAMY A SÚŤAŽÍME
  29.10. streda o 16.30 hod.
  - ŠKOLSKÝ KONCERT ZUŠ


  podrobnejšie I podujatia v regióne
Odkaz na podstrabku vyrocia

Odkaz na stránku Štatistického úradu

Vitajte v meste Lipany

  Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany. V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotoryšského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312. V tomto období patrili k panstvu Kamenica. V 15. storočí malo mesto zemiansky charakter. Miestni obyvatelia sa venovali najmä poľnohospodárstvu a remeslám. Neskôr získali Lipany kráľovské privilégiá na organizovanie jarmokov. V 16. storočí sa vďaka výhodnej obchodnej polohe začlenilo medzi najvýznamnejšie šarišské mestá. Koniec 19. storočia je poznačený veľkým požiarom a vysťahovaleckou vlnou, čo spôsobilo pokles obyvateľstva. V rokoch 1909 až 1924 boli Lipany okresným mestom. V súčasnosti tu funguje niekoľko priemyselných a obchodných podnikov. Vďaka okoliu, ktoré je bohaté na kultúrne a prírodné krásy, rastie i význam mesta ako centra oddychu a cestovného ruchu. K sakrálnym dominantám v Lipanoch zaraďujeme gotický rímskokatolícky Kostol sv. Martina. Bol postavený v 13. storočí. Oltár pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče. Najstaršou súčasťou bohato zdobeného interiéru je drevorezba Panny Márie a Ježiša Krista, ktorá pochádza zo 14. storočia. V meste boli postavené i dve kaplnky.