Mesto Lipany panoráma
 
 • Výzva na predloženie ponuky

  Výzva na predloženie ponuky ( §9 odst.9) na službu. Stavebný dozor na stavbu Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ul.

  vložené: 30.11.2015
 • Oznam

  Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom XIII. zasadnutí dňa 26.11.2015 schválilo zámer predaja stavebného pozemku v II.b etape Rovinky podľa osobitného zreteľa v súlade so Zásadami predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách žiadateľovi:

  Martinovi Škopovi zo Starej Ľubovne - p .č. 2680/7 o výmere 219 m2 - záhrada, p. č. 2680/80 o výmere 276 m2 – záhrada a p. č. 2680/87 o výmere 142 m2 - záhrada.

  vložené: 27.11.2015
 • Výzva na predkladanie cenových ponúk

  Výzva na predloženie ponuky – zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 na Grafické spracovanie, tlač a dodanie mesačníka Aktuality lipianskej radnice

  vložené: 26.11.2015
 • Na pripomienkovanie

  Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

  vložené: 25.11.2015
 • Na pripomienkovanie

  Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lipany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné staveb

  vložené: 25.11.2015
 • Výberové konanie na obsadenie funkcie odborného lesného hospodára

  TECHNICKÉ SLUŽBY spol. s r.o. Lipany, Krivianska 3, 082 71 Lipany

  vyhlasujú 

  v ý b e r o v é    k o n a n i e

  na obsadenie funkcie odborného lesného hospodára

   

  vložené: 20.11.2015
 • VIANOČNÉ TRHY 2015 - Oznam pre predajcov a remeselníkov

  Mesto Lipany je organizátorom podujatia VIANOČNÉ TRHY, ktoré prispievajú k nezameniteľnej, špecifickej a čarovnej atmosfére predvianočného obdobia, veľmi atraktívnej pre obyvateľov aj návštevníkov mesta. Toto podujatie v nedávnej minulosti dostalo nový šat a dalo príležitosť predajcom, ľudovým remeselníkom i miestnym školám k prezentácii svojej činnosti i predaju ľudovo-remeselných výrobkov a služieb.

  Dovoľujeme si Vás pozvať na VIANOČNÉ TRHY MESTA LIPANY v termíne 21. - 22. december 2015 (pondelok - utorok).

  Viac informácii

  vložené: 05.11.2015

Pozvánky a podujatia

4.12.2015 - Stretnutie s Mikulášom
4.12.2015 - Stretnutie s Mikulášom

Milé detičky, pekný program v podaní kamarátov z MŠ Nám. sv. Martina vám ponúkame na stretnutí s Mikulášom 

4.decembra 2015 o 16.00 h,

Spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka i malý darček ponúkame detom do 15 rokov

9.12.2015 - Vianočný kamión
9.12.2015 - Vianočný kamión

Vianočný kamión Coca-cola príde aj do Lipian

9. decembra pri pódiu na námesti

15.12.2015 - O lipianskych remeslách
15.12.2015 - O lipianskych remeslách

Milí Lipanci, pozývame vás na uvedenie do života ďalšej z reprezentačných kníh o meste Lipany.

15. decembra 2015 o 16.00 h - utorok

Vstup voľný. Mestská galéria Lipany.

21.-22.12.2015 - Vianočné trhy
21.-22.12.2015 - Vianočné trhy

Mesto Lipany vás pozýva na

Vianočné trhy

21.-22.decembra 2015 od 8.00 h - 18.00 h na námestí

4. ročník Rodina bez Cigariet
4. ročník Rodina bez Cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosťorganizuje pre školský rok 2015/2016 ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet IV. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            - zdravý životný štýl

            - ako chcem tráviť voľný čas

            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

            Aj v tomto ročníku, kvôli úspešnosti z minulého  roku, sme vytvorili dve kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska. 4. kategória je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazov rozhoduje porota na čele s predsedom spolku Skalických výtvarníkov.Prvé dve hlavné ceny sú hodnotné smartfóny. Celkovo sa ohodnotí prvých 5 miest. V celoslovenskej internetovej súťaži, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní sa zasa bojuje o  3 smartfóny. Po krátkom registrovaní na webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk , môžu používatelia poslať svoju výtvarnú prácu do súťaže cez predvolený formulár.      Pokiaľ chce ZUŠ alebo Základná škola poslať na webovú stránku viacej súťažných prác, môže ich poslať E-mailom s priloženými kontaktnými údajmi.Súťažné príspevky si môžu používatelia facebooku pozrieť, ale aj hlasovať  na našom profile: www.facebook.com/RodinaBezCigariet .Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na facebookovom profile. Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí.Súťaž je realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Posolstvo adventného venca...
Posolstvo adventného venca...

Nastal ten očakávaný čas, kedy sa vianočná atmosféra vkráda do našich ulíc, domovov do každodenného života. Je to adventné ... čítaj ďalej »

V jeden dlhý ...
V jeden dlhý novembrový podvečer...

...sa v mestskej galérii zišla neveľká skupinka žien, aby si vlastnoručne vyrobili vence, ozdobili medovníčky, porozprávali sa a cítili sa fajn. ... čítaj ďalej »

Okresné kolo cezpoľného ...
Okresné kolo cezpoľného behu

Naše dievčatá zažiarili! 1. októbra sa uskutočnilo v Sabinove okresné kolo v cezpoľnom behu. Do súťaže sa zapojilo 10 škôl ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Aktuality a oznamy
Vianočný kamión
Vianočný kamión

vložené: 30.11.2015
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu  5. marca 2016.

Viac info...

vložené: 27.11.2015
Južanské impresie
Južanské impresie

vložené: 27.10.2015
Počasie v Lipanoch

Počasie Ojedinelé mraky
Teplota: 2.50°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 98%
tlak: 1013kPa