Mesto Lipany panoráma
 
 • Absolventská prax MsÚ Lipany

  Mesto Lipany týmto oznamuje, že hľadá absolventov na vykonávanie absolventskej praxe na pozície

  • Administratívny pracovník
  • Pomocný kuchár, kuchárka
  • Učiteľ, učiteľka v materskej škole 

  Bližšie informácie k vykonávaniu absolventskej praxe Vám poskytnú  pracovníci  Mesta Lipany,  

  referát PaM, kontakt 051 4881160.

  vložené: 09.10.2015
 • Zber biologicky rozložiteľného odpadu v meste
  Zber biologicky rozložiteľného odpadu v meste

  8.OKTÓBRA (ŠTVRTOK) - na uliciach: Hviezdoslavova, Tajovského, Kukučínova, Sama Chalúpku, Rovinky, Ovocinárska.
  15.OKTÓBRA (ŠTVRTOK) - na uliciach: Odbojárska, Jánošíkova, Poľ­ná, Janka Kráľa, Kollárova, Sládkovičova.
  22.OKTÓBRA (ŠTVRTOK) - na uliciach: Komenského, Tehelná, Štúro­va, Jána Bottu, Moyzesova, Jarková, Zá­hradná, Sabinovská.
  29.OKTÓBRA (ŠTVRTOK) - na uliciach: Krivianska, Železničná, Kuzmányho, Ul. kpt. Nálepku, Za kúpalis­kom, Dubovická roveň, Mlynská. 

  vložené: 07.10.2015
 • Návrh VZN na pripomienkovanie

  NÁVRH - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Lipany o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

  vložené: 05.10.2015
 • Oznam

  Mestské zastupiteľstvo v Lipanoch na svojom XI. zasadnutí dňa 24.09.2015 schválilo zámer predaja stavebných pozemkov v II.b etape Rovinky podľa osobitného zreteľa v súlade so Zásadami predaja pozemkov v II.b etape na Rovinkách týmto žiadateľom:

  1. p .č. 2680/72 o výmere 584 m2 - záhrada, p. č. 1419/68 o výmere 12 m2 – vodná plocha JUDr. Petrovi Gabrikovi z Lipian,

  2. p. č. 2680/105 o výmere 5 m2 – záhrada, 2680/83 o výmere 571 m2 - záhrada Jánovi Janoškovi z Lipian,

  3. p. č. 2680/104 o výmere 42 m2 - záhrada, p. č. 2680/103 o výmere 558 m2 – záhrada MUDr. Michalovi Bobincovi z Prešova.

  vložené: 01.10.2015
 • Na pripomienkovanie

  Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislavav zastúpení TELEKOMUNIK, s.r.o., Klimkovičova 12, 040 23 Košice, podal dňa 07.08.2015 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „MTS Lipany KBV“

  Viac informácii v na Úradnej tabuli

  vložené: 30.09.2015

Pozvánky a podujatia

8.9. – 21.10.2015 Melódia jari, Môj sen
8.9. – 21.10.2015 Melódia jari, Môj sen

Pozývame Vás na výstavu obrazov z umeleckých dielní ukrajinských  maliarok, ktoré odhaľujú svoj pohľad na vnútorný i vonkajší svet.

4. ročník Rodina bez Cigariet
4. ročník Rodina bez Cigariet

Občianske združenie Rodina a spoločnosťorganizuje pre školský rok 2015/2016 ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet IV. ročník. Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            - zdravý životný štýl

            - ako chcem tráviť voľný čas

            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

            Aj v tomto ročníku, kvôli úspešnosti z minulého  roku, sme vytvorili dve kategórie pre žiakov ZŠ a ZUŠ z celého Slovenska. 4. kategória je celoslovenská výtvarná súťaž, kde o víťazov rozhoduje porota na čele s predsedom spolku Skalických výtvarníkov. Prvé dve hlavné ceny sú hodnotné smartfóny. Celkovo sa ohodnotí prvých 5 miest. V celoslovenskej internetovej súťaži, kde rozhoduje o víťazovi verejnosť v internetovom hlasovaní sa zasa bojuje o  3 smartfóny. Po krátkom registrovaní na webových stránkach www.rodinabezcigariet.sk , môžu používatelia poslať svoju výtvarnú prácu do súťaže cez predvolený formulár.      Pokiaľ chce ZUŠ alebo Základná škola poslať na webovú stránku viacej súťažných prác, môže ich poslať E-mailom s priloženými kontaktnými údajmi.Súťažné príspevky si môžu používatelia facebooku pozrieť, ale aj hlasovať  na našom profile: www.facebook.com/RodinaBezCigariet .Presné pravidlá súťaže a bližšie informácie o súťaži si záujemci môžu pozrieť na našich webových stránkach, alebo na facebookovom profile.  Naším cieľom je propagovať Národnú protidrogovú stratégiu Slovenskej republiky a  poukázať na závažný spoločenský problém užívania návykových látok medzi čoraz mladšou skupinou detí. Súťaž je realizované s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR – v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015


» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

III. Speed badminton ...
III. Speed badminton VipSport Lipany Open 2015

Už tretí medzinárodný a celkovo desiaty speedbadmintonový turnaj v Lipanoch sa konal počas letných prázdnin 18. júla. Za účasti 45 hráčov ... čítaj ďalej »

Riders Dirt Contest ...
Riders Dirt Contest 2

Slnečná sobota dňa 11.7.2015 sa niesla v našom meste v znamení adrenalínu. Areál za futbalovým štadiónom sa totiž premenil na miesto, ... čítaj ďalej »

Festival Šengenský poludník
Festival Šengenský poludník

Mládežnícky spevácky zbor Septemthillis z Lipian bol jedným z hostí,  ktorí boli pozvaní na otvorenie 7. ročníka Medzinárodného festivalu ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Zamračené
Teplota: 8.00°C
vietor: 0km/h, vlhkosť: 56%
tlak: 1021kPa