Oficiálna stránka mesta Lipany

Mesto Lipany

  Aktuálne


  Prerušenie distribúcie elektrickej energie


  Východoslovenská distribučná, a.s., týmto oznamuje, že pre odberné miesto časť mesta Lipany - bytové domy na ul. Komenského 6, 8, 10 bude v termíne 3. február 2015 od 9.00 h do 15.30h a 17. február 2015 od 9.00 h do 16.00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

  Východoslovenská distribučná, a.s. týmto oznamuje, že pre odberné miesto časť mesta Lipany - bytové domy ul. Komenského 6, 8, 10 bude v termíne 23. február 2015 od 9:00 h do 15:30h a 27. február 2015 od 9:00 h do 16:00h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.

  6.2.2015 - 5. benefičný ples ZUS

  8.2.2015 - Zaciatok výstavy v galerii - Anjel Petronel .JPG 75 KiB


  9.2. Den otvorenych dveri v MŠ Kpt. Nálepku

  9.2.2015 - Krepla Bal v Galérii .JPG 96 KiB

  5.2. zápis detí do MŠ Kpt. Nálepku

  15.2. zápis detí do MŠ Centrum

  15.2. - Podminčolská stopa 2015 - Minčol .JPG 100KiB

  Pozicovna kostimov na kraneval v budove MsU tel: 051 488 11 77 .JPG 55KiB
Archív správ


  Podujatia:

  Kam za kultúrou a športom
  1.-31.1. – UMENIE V OBRAZOCH MARIANA BAGNIJA
  3.1. – MUSIC PARTY 2015
  6.1. – LEVOČSKÝM POHORÍM
  10.1. – XI. PLES RUSÍNOV
  11.1. – NOVOROČNÝ TANEČNÝ KONCERT
  12.1. – VÝROČNÁ SCHÔDZA
  14.1. – BESEDA S LEKÁROM
  14.1. – NOVOROČNÉ VINŠOVANIE
  17.1. – TURISTICKÝ PLES
  21.1. – SNEHULIAČIK PEKNÝ, BIELY
  23.1. – ŠALIANSKY MAŤKO
  24.1. – VOLEJBALOVÝ TURNAJ MUŽOV
  30.1.-1.2. – REGIONÁLNY ZIMNÝ ZRAZ TURISTOV
  30.1. – VALENTÍNSKY PLES


  podrobnejšie I podujatia v regióne
Odkaz na stránky YOUTUBE Lipany

Odkaz na stránku Itorysa

Odkaz na Priemyselný Park

Odkaz na Kroniku mesta

Odkaz na stránky ŠK ODEVA Lipany

Odkaz na stránku Štatistického úradu

Odkaz na podstrabku vyrocia

Vitajte v meste Lipany


  Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku rieky Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany (okr. Sabinov). V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotorysského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312, kedy osada patrila k panstvu Kamenica. V minulosti požívalo kráľovské privilégiá na konanie výročných jarmokov na sviatky a na týždenný sobotný trh. Na mieste, kde boli založené Lipany, podľa historických údajov rástol posvätný staroslovanský lipový háj, ako symbol slovanstva. Odtiaľ sa odvíjali názvy mesta "de Septem Thiliis", "Siebenlinden" či "Héthárs". Dodnes má mesto sedem symbolických líp vo svojom erbe. Najvzácnejšou a pamiatkovo chránenou je posledná zo starobylých líp rastúca na námestí sv. Martina. Jej vzácnosť potvrdilo víťazstvo v celoslovenskej ankete Strom roka 2011. Dominantou mesta je gotický rímsko-katolícky Kostol sv. Martina z Tours z prvej polovice 14. storočia. Najstaršou a najvzácnejšou pamiatkou je drevorezba piety z druhej polovice 14. storočia, skvostom kostola je neskorogotický hlavný oltár pochádzajúci z dielne Majstra Pavla z Levoče. K moderným sakrálnym stavbám v meste patrí gréckokatolícky Chrám sv. Cyrila a Metoda. Nádherná príroda, lesy a pohoria ponúkajú zaujímavé možnosti na turistiku, cyklistiku a lyžovanie. V katastri mesta sú dva lesné masívy - Špárová a Balážka. Z centra mesta cez tunajšiu "krížovú cestu" vedie ponad mesto chodník na Balážku. Odtiaľ sa cez vybudovanú priehradu, tzv. suchý polder, dá prejsť do Špárovej. Trasy sú stredne náročné. Pre milovníkov rybárčenia sú zaujímavou ponukou štrkoviská, tzv. Rožkovianske rybníky. Mesto aktuálne pracuje na využití zdroja geotermálnej vody, ktorá vyviera z hĺbky 3390m a má teplotu 90°C, vybudovaním aquaparku. Celoročne bohatý program je aj v oblasti kultúry, športu a spoločenských podujatí. Zimnému obdobiu dominujú vianočné koncerty, jasličková pobožnosť, lyžiarske a turistické prechody, v období fašiangov plesy miestnych spolkov a otvorenie rybárskej sezóny. Tradičným podujatím je Lipianska hudobná jar, koncerty pre širokú verejnosť. Leto a obdobie prázdnin je spojené s pravidelnými nedeľnými vystúpeniami kapiel a súborov na námestí, detskými tábormi, futbalovými a volejbalovými turnajmi, dožinkovými slávnosťami. V jeseni prevládajú podujatia zamerané na úctu k starším. Pre milovníkov umenia je celoročne obmieňaná expozícia výtvarných diel v mestskej galérii. V meste sa nachádza futbalový štadión s atletickou dráhou, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, skatepark a detské ihriská. V susedstve mesta sa nachádza Kamenický hrad s náučným chodníkom, v lete sa tu konajú hradné slávnosti, v blízkosti hradu je ovčia farma. Ani ostatné susedné obce nezaostávajú svojou ponukou: v obci Lúčka pravidelne organizujú podujatie O gajdicu Andreja Mizeráka, v Rožkovanoch na nachádza konský jazdecký areál s farmou, obec Dubovica je obľúbené lyžiarske stredisko, obec Krivany usporadúva Hornotoryský folklórny festival s medzinárodnou účasťou. Mesto Lipany a jeho okolie je inšpiratívnym miestom na strávenie voľného času a na časté návraty.