Mesto Lipany panoráma
 
 • Oznámenie o strategickom dokumente

  Obstarávateľ – Mesto Lipany doručil dňa 6.3.2017 Okresnému úradu Sabinov, odboru starostlivosti o životné prostredie, ako príslušnému orgánu na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu: „Lipany ÚPN-O, Zmeny a doplnky 2017, zmena č.1“.

  Viac informácii na Úradnej tabuli

  vložené: 13.03.2017
 • Oznam Daňového Úradu

  Daňový úrad Prešov, kontaktné miesto Sabinov oznamuje verejnosti, že

  dňa 30.3.2017

  v čase od 8:00 do 15:00 hod.

  sa budú v meste Lipany preberať daňové priznania k dani z príjmov FO a PO za rok 2016.

  Preberanie daňových priznaní sa uskutoční poverenými zamestnancami daňového úradu v prístavbe Mestského úradu Lipany v priestoroch Čajovne Pavučina.

  vložené: 07.03.2017
 • Ochrana lesov pred požiarmi
  Ochrana lesov pred požiarmi

  V roku 2016 v okrese Sabinov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 46 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí. V 37  prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 61 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve nebol zaznamenaný lesný požiar.  

  Informácie o ochrane lesov pred požiarom v obrázku>

  vložené: 03.03.2017
 • Nefunkčné röntgenové pracovisko

  Dňa 28.02.2017 ukončila firma SPV 40, s.r.o. Košice (doterajší prevádzkovateľ röntgenového pracoviska) nájom priestorov v zdravotnom stredisku z dôvodu nezazmluvnenia zdravotnou poisťovňou.

  Aj keď Mesto Lipany nie je kompetentné konať v týchto veciach, snaží sa a má záujem zachovať röntgenové pracovisko v meste. O zriadení nového digitálneho röntgenového pracoviska intenzívne rokuje.

  Toho času poskytuje služby röntgenové pracovisko v poliklinike v Sabinove. 

  vložené: 02.03.2017
 • Oznam

  Oznam o prerokovaní Zmien a doplnkov 2017, zmena č.1 územného plánu mesta Lipany

  V zmysle § 31 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/, ktorý ustanovuje postup prerokovania zmien a doplnkov s poukázaním na § 22 ods. 1 v znení neskorších predpisov obstarávateľ, ktorý obstaráva zmeny a doplnky 2015 , zmenu č. 2 územného plánu mesta Lipany

  Viac informácii na Úradnej tabuli

  vložené: 01.03.2017
 • Informácia ŠVPS SR - "vtačia chrípka"

  V súvislosti s vysoko aktuálnou problematikou výskytu „vtáčej chrípky“ v Slovenskej republike Vám predkladáme informačný materiál pripravený ŠVPS SR  pre chovateľov hydiny a link s aktuálnymi informáciami o výskyte ohnísk vtáčej chrípky na Slovensku. Dokument stiahnete kliknutím na ikonu vpravo.

  vložené: 30.01.2017
 • Prieskum Šatistického úradu SR

  Štatistický úrad SR oznamuje, že v aj v našom meste prebehne prieskum v období:

  1.2.2017 - 30.4.2017

  Viac informácií v dokumente.

  vložené: 23.01.2017
 • Vykurovacia sezóna
  Vykurovacia sezóna

  S   príchodom   prvých   mrazov  a chladného   počasia sa občania začínajú zaoberať tým, ako si svoje príbytky dostatočne vyhriať. Každý rok vďaka technickým nedostatkom alebo ľudskej neznalosti, či neopatrnosti, dochádza k vzniku požiarov, spôsobených tepelnými spotrebičmi určenými na vykurovanie, varenie, či ohrev teplej vody, poškodenými dymovodmi alebo komínovými telesami, pričom najväčší počet požiarov vzniká práve u fyzických osôb v  rodinných domoch,  bytových domoch, či v priestoroch ktoré  s nimi súvisia.

  Viac informácií      


  vložené: 19.10.2016

Pozvánky a podujatia

31.3.2017 - Náš učiteľ, náš učiteľ - slávnostný galaprogram
31.3.2017 - Náš učiteľ, náš učiteľ - slávnostný galaprogram

Slávnostná akadémia pre učiteľov hornotoryského regiónu venovaná pamiatke J. A. Komenského a morálnemu oceneniu náročnej práce pedagógov.  Na podujatí vystúpi známy slovenský hudobník a spevák Pavol Hammel a úspešné tanečné choreografie uvedie TK Tília Lipany. Mestská hala Lipany.

5.4.2017 - Meduška 2017
5.4.2017 - Meduška 2017

Materská škola na Námestí sv. Martina 80 v Lipanoch

pozýva všetkých detských recitátorov na regionálnu prehliadku v prednese poézie a prózy detí predškolského veku pod názvom

Meduška 2017,

ktorá sa uskutoční 5. apríla 2017 o 9. 30 hod. v mestskej galérii.
» kompletné spravodajstvo

Spravodajstvo

Svetový deň vody ...
Svetový deň vody – 22.3.2017

Environmentálna výchova je jednou z priorít našej materskej školy. 22. marca 2017, kedy si pripomíname Svetový deň vody, sa deti zabávali ... čítaj ďalej »

Miss Roma 2017
Miss Roma 2017

Krása, šikovnosť, talent – tri hlavné body, ktoré sa niesli Mestskou galériou v Lipanoch dňa 24. 2. 2017. V  tento ... čítaj ďalej »

Ochrana lesov pred ...
Ochrana lesov pred požiarmi

Ochrana lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov v roku 2017.  Prvé výjazdy k požiarom trávnatých ... čítaj ďalej »


» kompletná fotogaléria

Fotogaléria


Počasie v Lipanoch

Počasie Zamračené
Teplota: 1.80°C
vietor: 1km/h, vlhkosť: 87%
tlak: 1006kPa

Aktuality a oznamy
Hlasujte

vložené: 14.03.2017
Šach - Marec 2017
Šach - Marec 2017

vložené: 01.03.2017
Výstava v galérii
Výstava v galérii

vložené: 01.02.2017
Kalendár podujatí 2017

Odkaz na PDF dokument 3MB (google drive)

vložené: 27.01.2017
Foto tvojho mesta 2017
Foto tvojho mesta 2017

vložené: 24.01.2017