Oficiálna stránka mesta Lipany

Mesto Lipany

  Aktuálne


  Pozvánka do galérie 24.11.2014 na tvorive dielne medovnikov o 16.00

  Prerušenie distribúcie elektriny

  Východoslovenská distribučná, a.s., týmto oznamuje, že pre odberné miesto:

  časť mesta Lipany - ul. Záhradná, ul. Komenského, ul. Sládkovičova, ul. Štúrova, časť ul. Kollárova - párne č.d. 2 až 28, Kollárova 1 Lipany ČOM: 0000225170, EIC: 24ZVS00000537230,
  Komenského 1 Lipany ČOM: 0000224953, EIC: 24ZVS0000053134J,
  Komenského 14 Lipany ČOM: 0000336108, EIC: 24ZVS00000129752,
  Štúrova 1 Liany ČOM: 0000225175, EIC: 24ZVS0000053745R,
  Štúrova 30 Lipany ČOM: 0000228488, EIC: 24ZVS0000061582X
  bude v termíne 4. december 2014 od 7.30 h do 16.30 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

  od 6.10 UMENIE V OBRAZOCH Marian Gagnia - výstava v galérii

  od 10.10. Krehka krasa z hliny- zasadačka MsU
Archív správ


  Podujatia:

  Kam za kultúrou a športom
  1. - 30. 11.- UMENIE V OBRAZOCH .
  1.- 28. 11. - KREHKÁ KRÁSA HLINY
  5 . - 6. 11. - SADNI SI KU MNE NA LÁVKU, POVIEM TI PEKNÚ ROZPRÁVKU
  7. 11. - O POHÁR PRIMÁTORA MESTA
  10. 11. - POZNAJ NAŠU VLASŤ
  12. - 13. 11. - ZOZNÁMTE SA SO ŠKOLOU
  13. 11. - DEŇ NEVIDIACICH
  16. 11. - O POHÁR 17. NOVEMBRA
  17. 11. - BRIGÁDA NA ÚTULNI POD MINČOLOM A REVITALIZÁCIA OKOLIA UNIMOBUNKY PRI LESNÍCKEJ CHATE
  17. 11. - VOLEJBALOVÝ TURNAJ O POHÁR PREDSEDU TJ
  20. 11. - DIVADLO - MOJA LÁSKA
  20. 11. - TÝŽDEŇ ŠTÚDIA KULTÚR
  24. 11. - MEDOVNIKOMÁNIA A ADVENTNÉ I VIANOČNÉ ARANŽMÁ
  25. 11. - KATARÍNSKA VESELICA
  28. 11. - 19. KATARÍNSKY PLES


  podrobnejšie I podujatia v regióne
Odkaz na stránky YOUTUBE Lipany

Odkaz na stránku Itorysa

Odkaz na Priemyselný Park

Odkaz na Kroniku mesta

Odkaz na stránky ŠK ODEVA Lipany

Odkaz na stránku Štatistického úradu

Odkaz na podstrabku vyrocia

Vitajte v meste Lipany


  Medzi Šarišskou vrchovinou a Čergovským pohorím, na hornom toku rieky Torysy, sa rozprestiera mesto Lipany (okr. Sabinov). V súčasnosti je domovom pre vyše 6000 ľudí a spádovou oblasťou pre 25 000 ľudí. Predstavuje kultúrno - administratívne centrum severnej časti Hornotorysského regiónu. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1312, kedy osada patrila k panstvu Kamenica. V minulosti požívalo kráľovské privilégiá na konanie výročných jarmokov na sviatky a na týždenný sobotný trh. Na mieste, kde boli založené Lipany, podľa historických údajov rástol posvätný staroslovanský lipový háj, ako symbol slovanstva. Odtiaľ sa odvíjali názvy mesta "de Septem Thiliis", "Siebenlinden" či "Héthárs". Dodnes má mesto sedem symbolických líp vo svojom erbe. Najvzácnejšou a pamiatkovo chránenou je posledná zo starobylých líp rastúca na námestí sv. Martina. Jej vzácnosť potvrdilo víťazstvo v celoslovenskej ankete Strom roka 2011. Dominantou mesta je gotický rímsko-katolícky Kostol sv. Martina z Tours z prvej polovice 14. storočia. Najstaršou a najvzácnejšou pamiatkou je drevorezba piety z druhej polovice 14. storočia, skvostom kostola je neskorogotický hlavný oltár pochádzajúci z dielne Majstra Pavla z Levoče. K moderným sakrálnym stavbám v meste patrí gréckokatolícky Chrám sv. Cyrila a Metoda. Nádherná príroda, lesy a pohoria ponúkajú zaujímavé možnosti na turistiku, cyklistiku a lyžovanie. V katastri mesta sú dva lesné masívy - Špárová a Balážka. Z centra mesta cez tunajšiu "krížovú cestu" vedie ponad mesto chodník na Balážku. Odtiaľ sa cez vybudovanú priehradu, tzv. suchý polder, dá prejsť do Špárovej. Trasy sú stredne náročné. Pre milovníkov rybárčenia sú zaujímavou ponukou štrkoviská, tzv. Rožkovianske rybníky. Mesto aktuálne pracuje na využití zdroja geotermálnej vody, ktorá vyviera z hĺbky 3390m a má teplotu 90°C, vybudovaním aquaparku. Celoročne bohatý program je aj v oblasti kultúry, športu a spoločenských podujatí. Zimnému obdobiu dominujú vianočné koncerty, jasličková pobožnosť, lyžiarske a turistické prechody, v období fašiangov plesy miestnych spolkov a otvorenie rybárskej sezóny. Tradičným podujatím je Lipianska hudobná jar, koncerty pre širokú verejnosť. Leto a obdobie prázdnin je spojené s pravidelnými nedeľnými vystúpeniami kapiel a súborov na námestí, detskými tábormi, futbalovými a volejbalovými turnajmi, dožinkovými slávnosťami. V jeseni prevládajú podujatia zamerané na úctu k starším. Pre milovníkov umenia je celoročne obmieňaná expozícia výtvarných diel v mestskej galérii. V meste sa nachádza futbalový štadión s atletickou dráhou, viacúčelové ihrisko s umelou trávou, skatepark a detské ihriská. V susedstve mesta sa nachádza Kamenický hrad s náučným chodníkom, v lete sa tu konajú hradné slávnosti, v blízkosti hradu je ovčia farma. Ani ostatné susedné obce nezaostávajú svojou ponukou: v obci Lúčka pravidelne organizujú podujatie O gajdicu Andreja Mizeráka, v Rožkovanoch na nachádza konský jazdecký areál s farmou, obec Dubovica je obľúbené lyžiarske stredisko, obec Krivany usporadúva Hornotoryský folklórny festival s medzinárodnou účasťou. Mesto Lipany a jeho okolie je inšpiratívnym miestom na strávenie voľného času a na časté návraty.