Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru nájmu nebytového priestoru z dôvodu hodného...

09.03.2021
Nebytový priestor s výmerou 19,20 m² na Nám. sv. Martina 39
Verejná vyhláška – rozhodnutie o zmene obvodu projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Lipany
SÚBOR

Verejná vyhláška – rozhodnutie o zmene obvodu projektu...

04.03.2021
Verejná vyhláška
Verejná vyhláška – kolaudačné konanie na vodnú stavbu
SÚBOR

Verejná vyhláška – kolaudačné konanie na vodnú stavbu...

04.03.2021
Verejná vyhláška
Rozhodnutie OÚ Sabinov Odbor starostlivosti o ŽP  EIA, vydané v zisťovacom konaní na strategický dokument „Zmeny a doplnky č.3 ÚPN obce Drienica“
SÚBOR

Rozhodnutie OÚ Sabinov Odbor starostlivosti o ŽP EIA, vydané...

11.02.2021
Rozhodnutie
Rozhodnutie OÚ Sabinov, odboru ŽP EIA, vydané v rozhodovacom konaní na navrhovanú činnosť „Rekreačná zóna“
SÚBOR

Rozhodnutie OÚ Sabinov, odboru ŽP EIA, vydané v rozhodovacom...

08.02.2021
Rozhodnutie
Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania na vodnú stavbu „Autocamping Lipany“
SÚBOR

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí kolaudačného konania a...

25.01.2021
SO 01 Dažďová kanalizácia, SO 11 Splášková kanalizácia, SO 13...
Grafické znázornenie hranice obvodu PPÚ Lipany

Grafické znázornenie hranice obvodu PPÚ Lipany

18.12.2020
  
Výsledok OVS - nebytový priestor 17,00 m² - Nám. sv. Martina 39 (AB)
SÚBOR

Výsledok OVS - nebytový priestor 17,00 m² - Nám. sv. Martina...

16.12.2020
Výsledok OVS - AB - 17,00 m2
Výsledok OVS - nebytový priestor 19,20 m² - Nám. sv. Martina 39 (AB)
SÚBOR

Výsledok OVS - nebytový priestor 19,20 m² - Nám. sv. Martina...

16.12.2020
Výsledok OVS - AB - 19,20 m2
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného...

30.11.2020
Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na...
Oznámenie o začatí konania vo veci posudzovania predpokladaných vplyvov na životné prostredie zámeru navrhovanej činnosti „Rekreačná zóna Lipany“
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania vo veci posudzovania...

24.11.2020
Navrhovateľ – Mesto Lipany doručil Okresnému úradu  Prešov, odboru starostlivosti o...
Výrub stromov - Lipany
SÚBOR

Výrub stromov - Lipany

19.11.2020
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Lipany na 1. polrok 2021
SÚBOR

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta...

11.11.2020
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného...

11.11.2020
Mesto Lipany zverejňuje zámer prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa na...
Na pripomienkovanie
SÚBOR

Na pripomienkovanie

11.11.2020
Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov – oznámenie o začatí schvaľovacieho procesu
SÚBOR

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Sabinov...

04.11.2020
Regionálna tlačová správa, ktorá sa týka sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 aktualizovaná 16.9.2020
SÚBOR

Regionálna tlačová správa, ktorá sa týka sčítania obyvateľov,...

28.10.2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru s výmerou 17,00 m² v budove na Námestí sv. Martina 39 v Lipanoch (administratívna budova)
SÚBOR

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového...

23.10.2020
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového priestoru s výmerou 19,20 m² v budove na Námestí sv. Martina 39 v Lipanoch (administratívna budova)
SÚBOR

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – nájom nebytového...

23.10.2020
Rozhodnutie a vyhláška
SÚBOR

Rozhodnutie a vyhláška

16.10.2020