Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Prednosta

JUDr. Jana Reištetterová
Tel.: 051/488 11 52, fax: 051/488 11 70, e-mail: 

prednosta@lipany.sk

Prednosta mestského úradu je pracovníkom mesta, ktorého vymenúva a odvoláva primátor.

Prednosta:

  • vedie a organizuje prácu mestského úradu,
  • zodpovedá za svoju činnosť primátorovi,
  • podpisuje spolu s primátorom a overovateľmi zápisnice zo zasadnutí mestského zastupiteľstva,
  • zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva, rady a komisií s hlasom poradným,
  • koordinuje a vyjadruje sa k podkladom pre majetkoprávne vyrovnanie nehnuteľností,
  • zabezpečuje spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  • poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií,
  • plní ďalšie úlohy podľa pokynov primátora.
Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.