Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oddelenie kultúry a športu a knižnice

Mestský úrad Lipany

Oddelenie kultúry a športu

Krivianska 3, 082 71 Lipany

 

Vedúca oddelenia: Marcela Tomková 

Samostatný odborný referent: Mgr. Iveta Hrabčáková, Jarmila Reištetterová

Ozvučovací a osvetľovací technik: Jaroslav Rakaš

Kontakt:  051 /488 11 77, 0908 805 139

Email:  

kultura@lipany.sk

 

Pracovná náplň oddelenia:

 

 • podporuje kultúrno-spoločenský a športový život so zámerom obohatiť občanov mesta a ponúknuť im zaujímavú  alternatívu využitia voľného času,
 • ponúka obyvateľom mesta široké spektrum kultúrno-spoločenských podujatí, záujmovo-umeleckej činnosti, podporuje mimoškolskú výchovu, vzdelávanie občanov, na podujatia pozýva profesionálnych i amatérskych umelcov z mesta, okolia či vzdialenejšieho regiónu, zabezpečuje aj návštevníkov  jednotlivých podujatí, 
 • podporuje prezentáciu rôznych druhov umenia, metód umeleckej tvorby, vyhľadáva a prezentuje nových amatérskych umelcov, 
 • zabezpečuje materiálno-technické vybavenie kultúrno-športových podujatí,
 • organizačne sa spolupodieľa  na podujatiach realizovaných mestskými školami či inými subjektmi, ako aj na ich koordinácii,
 • ponúka mestským školám priestor na prezentáciu ich činnosti, aktívne s nimi spolupracuje a podieľa sa na prezentácii  talentovaných  detí a mládeže,
 • realizuje pravidelné  výtvarné výstavy  pre širokú verejnosť,
 • zabezpečuje styk so spoločenskými organizáciami, záujmovými telesami, športovými klubmi, politickými stranami a ďalšími dobrovoľnými organizáciami  na území mesta, vedie o nich evidenciu,
 • organizuje  športové podujatia a vytvára podmienky  pre rozvoj a uskutočňovanie nových športových aktivít,
 • prispieva do Aktualít lipianskej radnice článkami o kultúrno-spoločenskom dianí, pravidelne pripravuje  rubriky KAM ZA KULTÚROU a KAM ZA ŠPORTOM 
 • pripravuje a vyrába pozvánky, plagáty a propagačné materiály k jednotlivým podujatiam,
 • zabezpečuje propagáciu pripravovaných kultúrnych podujatí v masmédiách a v tlači,
 • zabezpečuje fotodokumentáciu z jednotlivých podujatí a spoločenského diania v meste, vkladá fotodokumentáciu na web stránku mesta,
 • zabezpečuje údržbu, opravu a obstaranie technického vybavenia kultúrneho zariadenia,
 • zabezpečuje prevádzku a obsluhu technických zariadení na ozvučenie a osvetlenie kultúrnych a iných podujatí,
 • spolupracuje so športovou komisiou a s komisiou pre kultúru,
 • vypracováva celoročný kalendár kultúrnych a športových podujatí,
 • plní zákonom zverené úlohy štátnej správy, spracováva štatistické výkazy, vedie mesačné prehľady o kultúrno-osvetovej činnosti a športových aktivitách,
 • podieľa sa na organizovaní občianskych obradov v spolupráci s matričným úradom,
 • poskytuje prenájom priestorov pre verejnosť  organizáciám  komerčného i nekomerčného charakteru,
 • zapožičiava a prenajíma technické prístroje, ozvučovaciu techniku a iný materiál,
 • zabezpečuje inzerciu v propagačných vitrínach mesta a v mestských novinách. 

 

Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok - Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.

 

Oddelenie mestskej knižnice

Ing. Bernardína Šimová
Tel.: 051/488 11 76, e-mail: 

knižnica@lipany.sk

Mestská knižnica v Lipanoch je univerzálnou mestskou verejnou knižnicou pre mesto Lipany a okolie. Knižnica zabezpečuje slobodný prístup k informáciám z vlastných aj externých zdrojov, šírených na všetkých typoch nosičov. Buduje, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond, poskytuje základné i špeciálne knižnično-informačné služby a organizuje knižnično-vzdelávacie podujatia. Zriaďovateľom Mestskej knižnice je mesto Lipany a jej postavenie upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Lipanoch. Čitatelia majú k dispozícií aj prístup k internetu. V súčasnosti je spustený aj  online katalóg  knižnice, kde si čitatelia spravujú svoje konto, predlžujú vypožičané knihy, rezervujú knihy zatiaľ požičané inými čitateľmi a vyhľadávajú knihy.

Knižnica poskytuje tieto služby:

 • výpožičné služby absenčné / knihy, časopisy /,
 • výpožičné služby prezenčné,
 • informačné služby konzultačné - informácie o fonde, informačnom aparáte a službách, 
 • pomoc pri výbere literatúry,
 • rezervácia vypožičaných titulov,
 • rezervácia titulov z poličky,
 • internet pre čitateľov a verejnosť,
 • podujatia a exkurzie po vzájomnej dohode.

 

Náplň práce:

 • plní funkciu verejnej knižnice pre obyvateľov mesta a okolia,
 • zabezpečuje úlohy súvisiace so správou mestskej knižnice (dopĺňanie, evidencia, spracovanie, vyraďovanie, revízia, uchovávanie a ochrana knižničného fondu vrátane dokumentov miestneho významu),
 • poskytuje základné knižnično-informačné služby (výpožičky knižničných dokumentov, bezplatne poskytuje ústne faktografické a bibliografické informácie),
 • sprístupňuje univerzálny knižničný fond a dokumenty, ktoré má vo svojom fonde,
 • zabezpečuje aktualizáciu online katalógu, obstaranie a údržbu hardvérového a softvérového vybavenia knižnice, 
 • plánuje, organizuje a uskutočňuje kultúrno-vzdelávacie aktivity, ich propagáciu a fotodokumentáciu,
 • realizuje exkurzie podľa záujmu,
 • utvára podmienky pre klubovú činnosť,
 • plní zákonom stanovené úlohy, spracováva štatistické výkazy, vedie záznamy o činnosti,
 • umožňuje prístup k vonkajším informačným zdrojom (internet).

 

Výpožičné hodiny:
Pondelok – Utorok: 8:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Štvrtok – Piatok 8:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:15 hod.
Výpožičné hodiny počas prázdnin:
Pondelok – Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
CENNÍK MsÚ Lipany od 1.4.2015 Veľkosť: 99 kB Formát: doc Dátum: 21.12.2020
OZNÁMENIE O KONANÍ KULTÚRNEJ ALEBO ŠPORTOVEJ AKCIE Veľkosť: 27.5 kB Formát: doc Dátum: 21.12.2020
Príloha č. 1 Oznámenie o zámere usporiadať verejné kultúrne podujatie na území mesta Lipany Veľkosť: 32 kB Formát: doc Dátum: 21.12.2020
Knižničný a výpožičný poriadok Veľkosť: 146.3 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020
Cenník mestskej knižnice Veľkosť: 354.6 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2020