Mesto Lipany
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Spoločný školský úrad

Mgr. Viera Sontágová

Tel.: 051/488 11 71, e-mail: 

skolsky.urad@lipany.sk

viera.sontagova@lipany.sk

 

Ing. Lenka Lukáčová

Tel.: 051/488 11 71, e-mail: 

skolsky.urad@lipany.sk

lenka.lukacova@lipany.sk

 

Náplň práce:

zriaďuje a zrušuje školy podľa § 6 odsek 1 a § 9 odsek 1 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,

rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy,

kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie,

vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl, ktorých je zriaďovateľom orgán územnej samosprávy, a to najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,

poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je orgán územnej samosprávy.

 

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipany sú školy a školské zariadenia:

ZŠ Hviezdoslavova 1 Lipany - www.zshviezdoslavova.edupage.org

 

ZŠ Komenského 113 Lipany - www.zslipany.edupage.org

 

ZUŠ Štúrova 29 Lipany - www.zus-lipany.sk

 

MŠ Námestie sv. Martina 80 Lipany - www.mscentrum.sk

 

MŠ Kpt. Nálepku 7 Lipany - www.msnalepka.sk

 

MŠ Kpt. Nálepku 19 Lipany

 

ŠJ Hviezdoslavova 1 Lipany

 

ŠJ Komenského 14 Lipany

 

Úradne hodiny pre styk s verejnosťou:
Pondelok-Utorok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Streda: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 15:15 hod.
Piatok: 7:30 – 11:30 hod. 12:15 – 13:45 hod.
Pracovný čas:
Pondelok-Utorok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Streda: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 16:45 hod.
Štvrtok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 15:30 hod.
Piatok: 7:15 – 11:30 hod. 12:15 – 14:00 hod.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu
a majte všetky informácie vždy po ruke

Stiahnuť pre Android Stiahnuť pre IOS

Facebook

Odber noviniek