Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Začiatky školstva v Lipanoch

Hoci prvé správy o škole a učiteľoch v Lipanoch pochádzajú až s konca 16. storočia /rok 1590/, Lipany iste mali školu už v predchádzajúcom období, keďže existencia kostola a fary je doložená už od 14. storočia.

Po prijatí reformácie /80-te roky 16. storočia/ bola v Lipanoch utvorená evanjelická mestská škola so značne rozšíreným nemeckým jazykom, evanjelickým náboženstvom, čo vytváralo vhodné podmienky pre rozkvet latinských škôl.

Vizitácia z roku 1775 hovorí o škole a učiteľovi, ktorý bol zároveň kantorom a zvonárom. Bol ním JOANNES BELOVICS. Školu dala postaviť grófka Klára Szirmayová, ale v roku 1775 bola škola v úbohom stave. 

Vo vizitácii z roku 1813 sa dozvedáme o existencii základnej školy, o učiteľovi a zároveň kantorovi, ktorým bol JOANNES SCAVINSZKY a ANTON DRIMALA. Budova školy bola sčasti murovaná, sčasti drevená, mala dve izby s átriom (predsieňou) a bola v tom čase renovovaná mestom.

Z dostupných prameňov je pre lipianské školstvo zaujímavý až rok 1830. Tu sa dozvedáme, že sa 24. júna narodil v tunajšom meste JÁN KURUTZ, učiteľ, ktorý v Lipanoch aj učil /v rokoch 1850 – 1893/. Pre svoje osobné účely si viedol záznamník, ktorý pomenoval zaujímavým názvom ZNAČNÁ KNIHA JÁNA KURUTZ Učiteľa Lipianského od Roku 1850. 

Rada Lipian na svojom zasadnutí 25. novembra 1874 rozhodla postaviť novú školu. Budova starej školy už bola vo veľmi zlom stave. V máji roku 1875 bol položený základný kameň a na jeseň v tom istom roku novú cirkevnú školu dokončili. V decembri budovu školy s dvoma triedami, ktoré boli vybavené všetkým potrebným, ako aj bytmi pre učiteľov, slávnostne posvätili a otvorili. 

Pre veľký počet školopovinných detí sa na tejto škole v roku 1889 zriadilo miesto pre tretieho učiteľa. Bol ním lipianský rodák IMRICH MIKO. 

Mesto, pre nedostatok peňazí, nemohlo naďalej vydržiavať z vlastných zdrojov cirkevnú školu. Preto po dohode biskupského úradu s ministerstvom bola cirkevná škola /Rímsko-katolícka ľudová škola/ v roku 1894 poštátnená /Štátna ľudová škola/.

Zvláštnosťou v histórii vtedajšieho školstva v Lipanoch je, že už v roku 1893 bola otvorená škôlka pre malé deti, tzv. „OVODA MEČENA“

Údaje o školstve v Lipanoch s prvej polovice 20. storočia /do roku 1945/ chýbajú. Neexistuje, alebo sa stratila kronika, ktorá by zaznamenávala práve toto obdobie a chýbajú aj ďalšie pramene, pretože archív v Sabinove bol zasiahnutý požiarom a niektoré materiály sa pravdepodobne stratili.