Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Anton Jančáry

Kto bol Anton Jančáry? Údaje o ňom nám poskytla jeho dcéra, pani Božena Lenková zo Sabinova.

Narodil sa 11. 1. 1903 v Sabinove. Na učiteľské povolanie sa pripravoval štúdiom na Piaristickom gymnáziu v Sabinove a v Evanjelickom učiteľskom ústave v Prešove. Zložením skúšok zo slovenského jazyka, zemepisu a dejepisu sa stal odborným učiteľom pre meštianske školy (dnešný 5. až 9. ročník ZŠ). Ako učiteľ pôsobil v Sabinove, Lipanoch a Košiciach. V Lipanoch založil štátnu meštiansku školu (od školského roku 1933/34) a bol jej prvým riaditeľom. V roku 1944 bol zvolený za mešťanostu Sabinova. Po roku 1950 ako "nespoľahlivý" pre vtedajší režim nemohol pôsobiť v školských službách, preto vykonával robotnícke i úradnícke práce (Trať družby, Mäsopriemysel Košice, Stavebný podnik Sabinov). V rokoch 1963 až 1973 s rodinou žil v Košiciach, po roku 1973 až do smrti (v roku 1990 vo veku 87 rokov) žil opäť v Sabinove.

Bol zapáleným organizátorom kultúrneho a náboženského života vo svojich pôsobiskách: organistom - kantorom v Lipanoch, v Sabinove a v Košiciach, zakladateľom a dirigentom speváckych zborov (ako k svojmu zakladateľovi sa hlási aj súčasný chrámový zbor v Lipanoch), ochotníckym divadelníkom (v Sabinove spolu so svojím vtedajším kolegom a neskôr známym hercom a divadelným odborníkom Jankom Borodáčom).

V Lipanoch si našiel aj svoju manželku Júliu, rodenú Kurucovú, v Lipanoch sa narodili aj tri z jeho štyroch detí. Jeho vzťah k Lipanom, podľa vyjadrenia p. Boženy Lenkovej, bol vždy veľmi vrúcny a srdečný. Mal tu mnoho dobrých a úprimných priateľov, ktorých často navštevoval. A my dodávame, že životné dielo Antona Jančáryho má v Lipanoch pokračovanie v umeleckom školstve: mladšia dcéry Mária Lormannová bola dlhoročnou učiteľkou a riaditeľkou ľudovej školy umenia (dnešnej ZUŠ), istý čas tu vypomáhala aj pani Lenková a jej syn, vnuk Antona Jančáryho, pán Miroslav Lenko, je súčasným interným učiteľom ZUŠ.

A vzťah Lipancov k Antonovi Jančárymu? Presvedčí nás o tom citát zo školskej kroniky štátnej meštianskej školy za školský rok 1935/36. Kronikárka školy, učiteľka Marta Anna Vendlová, vtedy napísala: "Na konci tohoto šk. roku lúčime sa s p. Ant. Jančárym, odb. učit., povereným riaditeľstvom tunajšej mešt. školy, ktorý nastupuje miesto defin. odb. učit. na štát. mešt. škole dievč. v Košiciach. Obec stráca v ňom svojho najlepšieho osvetového pracovníka, škola výborného pedagóga a učiteľský zbor skutočne dobrého kolegu a vedúceho. Keďže však odchádza na lepšie miesto, ačkoľvek nás bolí jeho odchod a neradi ho strácame, prajeme mu ho. Tunajšia štát. mešt. škola v ňom stráca svojho duševného zakladateľa." (Citát z kroniky bez jazykovej úpravy - pozn. autora)

Kroniku obce Lipany písal krátko. Súbežne s ňou začal viesť aj kroniku štátnej meštianskej školy. Prvé heslá kronikárskeho zápisu pojednávajú o popise obce, počiatkoch histórie Lipian a rímsko-katolíckom kostole. Žiaľ obecná kronika zavedená roku 1933 so zápismi Antona Jančáryho sa nezachovala. Kroniku štátnej meštianskej školy (1934 - 1952) uchováva ZŠ Komenského 12.

 

Rudolf Bucko