Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Rýchlosť investícií brzdí byrokracia - rozhovor s primátorom mesta

Dátum: 29.06.2023
Počet videní: 484
5 min. čítania
Rýchlosť investícií brzdí byrokracia - rozhovor s primátorom mesta

Počas júnového rokovania mestského zastupiteľstva sa v pléne diskutovalo o viacerých témach a to aj v neformálnej rovine. Niektoré z nich sa priamo dotýkajú života ľudí v meste. V rozhovore na tieto témy reaguje primátor mesta Vladimír Jánošík.

Jedným z prerokovaných bodov mestského zastupiteľstva bol prenájom nebytových priestorov. Mesto vlastní viacero budov, aký je ich stav?

„Väčšina budov vo vlastníctve mesta prešla nie tak dávno rekonštrukciou, ktorá bola hradená prostredníctvom európskych fondov. Budovy a priestory, ktoré sú sčasti prenajaté, ako napr. budova „Luníka“ alebo objekt v centre mesta, kde sídli matrika, mestská polícia a taktiež kde sa nachádza oprava obuvi, tak tie nie sú oprávnené čerpať európske granty na ich obnovu. Príjem z nájmov však nepostačuje na pokrytie nákladov na ich opravu v krátkodobom horizonte. Doteraz boli rekonštruované – školy, budova Tílie a požiarna zbrojnica, dávnejšie aj budova mestského úradu. Veríme, že sa nám podarí tieto problémy s obnovou nehnuteľností v majetku mesta v budúcnosti vyriešiť.“

Spomenuli ste finančné zdroje, ktoré mesto využíva cez eurofondy a poukázali na ich adresnosť využitia. Vie tieto zdroje mesto dostatočne zapojiť do investičných akcií?

„ Nás predovšetkým trápi zdĺhavá príprava projektov a nie samotné využitie európskych zdrojov. Snažíme sa do väčšiny projektov zapájať európske finančné zdroje. Musím konštatovať, že legislatíva je nastavená tak, že od prvej myšlienky po realizáciu projektu prejde viac ako rok pri jednoduchých projektoch. Pri náročnejších sú to aj dva - tri roky. Vysporiadanie pozemkov, naprojektovanie, územné rozhodnutie, stavebné povolenie, podanie žiadosti o grant, schválenie, verejné obstarávanie a jeho kontrola zaberie veľmi dlhý čas. To je však už otázka pre tých, ktorí určujú pravidlá.“

Čo vlastné finančné zdroje mesta?

„Zaznamenali sme pokles podielových daní, teda hlavného zdroja financovania mesta, ktoré prerozdeľuje štát. Ak sa k tomu pridajú vysoké ceny energií, nesystémové rozhodnutia vlády a pod. Inak povedané - podstatnú časť výdavkov, ktoré mestská samospráva musí hradiť v rámci svojich kompetencií - platenie energií, teplo, elektrina, voda, verejné osvetlenie, zimná a letná údržba, opravy komunikácií ... je z daní, ktoré sa odvádzajú štátu a ten nám ich vracia v spomínaných podielových daniach. Neočakávané rozhodnutia vlády nám tieto príjmy znižujú. To spôsobuje problémy zabezpečiť tieto činnosti. Na druhej strane už druhý rok sú vysoké ceny energií, ktoré nám aj z tých nižších príjmov uberajú čoraz viac peňazí.“

Mestská samospráva investovala značné úsilie, ako aj financie do sféry životného prostredia a nakladania s odpadmi. Separujú Lipanci?

„Našou prioritou sú okrem iného aj odpady. Najlepšie by bolo, aby sme ich vôbec netvorili. Ale dobre vieme, že to tak ľahko nejde. Ale čo je iste možné, je odpad dôkladne separovať. Máme zberný dvor na Štúrovej ulici a tri zberné miesta, kde je možné odovzdať všetko, s čím si nevieme rady. K nádobám na komunálny odpad, plasty, sklo, bioodpad sme pridali nádoby na oleje, papier a kartóny. Je
to odlišné pri rodinných a bytových domoch. Nádoby ale samy osebe nič nevyriešia, pokiaľ nezmeníme naše myslenie. Máme v tejto oblasti ešte rezervy, o čom svedčia aj naše kontroly nádob s komunálnym odpadom. Veľké vrecia so zmiešaným obsahom s potravinami, bioodpadom a plastom by nám zvýšili podiel separovaného odpadu, ak by sa viacej triedilo. Ak v budúcnosti nebudeme ešte viac dôslednejší pri triedení (česť a vďaka občanom, ktorí tak robia), budú poplatky, hlavne za uloženie odpadu na skládke, prudko stúpať."

(rich)

 

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.